BADco.: Nemogući plesovi

1.6. Subota / Saturday 19h

Nemogući plesovi / Impossible dances (BADco.) @ Hala V

19.BadCo

HRV


Inspirirani prijedlozima za nemoguće izvedbe kompozitora Johna Cagea i čikaške skupine Goat Island, tragamo za novim oblicima prakticiranja nemogućeg jer, dok srljamo prema uzavreloj planeti, ništa nije urgentnije od susreta bezbroja nemogućnosti.

ENG

Inspired with suggestions for impossible performances by the compositor John Cage and Chicago group Goat Island, we search for new forms of practicing the impossible because, while we rash to the boiling planet, nothing is more urgent than the meeting of countless impossibilities.

HRV

BADco.

Kolaborativna izvedbena skupina koja radi u Zagrebu. Jezgru skupine čine: Ivana Ivković, Ana Kreitmeyer, Tomislav Medak, Goran Sergej Pristaš, Nikolina Pristaš i Zrinka Užbinec. Od svog osnutka u 2000. godini, BADco. se kroz suradnju troje koreografa/plesača, dvoje dramaturga i jednog filozofa, uz producenta skupine, sistematično bavi istraživanjem protokola izvođenja, predstavljanja i gledanja strukturirajući svoje projekte unutar različitih formalnih i percepcijskih odnosa i sklopova. Rekonfiguracija etabliranih odnosa izvedbe i publike, propitkivanje perspektivnih datosti i arhitektonike izvedbe, problematizacija komunikacijskih struktura – sve to čini BADco. međunarodno relevantnim umjetničkim fenomenom i jedinstvenim izvedbenim doživljajem.

ENG

BADco.

A collaborative performance group that works in Zagreb. The core of the group are: Ivana Ivković, Ana Kreitmeyer, Tomislav Medak, Goran Sergej Pristaš, Nikolina Pristaš and Zrinka Užbinec. Since its founding in 2000, BADco., through collaboration of three choreographers/dancers, two dramaturgs and one philosopher, along with group’s producer, has been researching protocols of performing, presenting and watching, structuring their projects within different formal and perceptive relationships and circuits. Reconfiguration of established relationships between performance and audience, questioning of perspective determination and architectonic of performance, problematics of communication structures – BADco. deals with all of this, with internationally relevant artistic phenomena and unique performative experience.