Roberta Milevoj: Scena

2.6. Nedjelja / Sunday 20h

Scena / Scene (Roberta Milevoj) @ Hala V

23. Roberta

 

HRV

Zamišljena kao Scena koja se izvodi samo jednom, ovom  jednokratnom izvedbom autorica želi istaknuti zahvalnost prema dugogodišnjem sudjelovanju na festivalu i doprinosu Tala kolektiva za svoj koreografski razvoj tijekom godina. Svoj prvi kratki rad Roberta je izvela upravo u sklopu Platforme mladih koreografa 2005. Petnaest godina kasnije, autorica svoju umjetničku ideju stavlja na Scenu, u prostor izvođenja plesa kao scenskog sadržaja. Okosnica koreografije je autoričina potreba za sjedinjavanjem grupe i njezinog potencijala u okvirima scenskog prostora i njegove zajedničke uvjetovanosti prisustvom drugog.

Scena tako postaje mjesto susreta osobnog iskustva i procesa zajedničkog djelovanja.

ENG

It is thought of as a Scene which is performed just once. With this one-time performance the author wants to emphasize gratitude to the long standing participation in the festival and contribution of Tala collective for their choreographic development during the years. Roberta performed her first short piece at Platforma mladih koreografa in 2005. Fifteen years later the author puts her artistic idea on the Scene, in the space of performing dance as a scene content. The backbone of the choreography is the author’s need for combining the group and her potential in the framework of the scene and its mutual conditioning with the presence of the other. So The Scene becomes a place of encounter of personal experience and process of mutual action.

HRV

Roberta Mileovj

Od 1998. djeluje na nezavisnoj plesnoj sceni kao pedagoginja, izvođačica i koreografkinja suvremenog plesa. Plesno iskustvo stječe na brojnim radionicama i rezidencijalnim programima u zemlji i inozemstvu te u radu s priznatim koreografima i umjetničkim kolektivima: Matija Ferlin, Irma Omerzo, Aleksandra Janeva Imfeld, Keren Levi, Tomislav Feller, Montažstroj, Zagrebački plesni ansambl, Studio za suvremeni ples, Plesni centar Tala, Liberdance, Sodaberg, Marmot, dance_lab collective, i drugi. Dobitnica je Nagrade hrvatskog glumišta 2010.g. za najbolju žensku ulogu u predstavi Nastup. Dobitnica je Produkcijske nagrade 28. Tjedna suvremenog plesa 2011.g. za predstavu Roberta, Roberta. 2013.g. nominirana je za Teatar.hr Nagradu Publike u kategoriji izvođačice godine. 2014.g. nominirana je za Nagradu hrvatskog glumišta u kategoriji najboljeg koreografskog ostvarenja u predstavi Opet Roberta. 2018.g. nominirana je za Nagradu hrvatskog glumišta u kategoriji najboljeg koreografskog ostvarenja u predstavi Familija. Od 2014.g. do 2016.g. dio je međunarodnog projekta apap – Performing Europe. Trenutno pohađa preddiplomski studij plesne umjetnosti, nastavnički smjer na Akademiji dramske umjetnosti ( ADU ). Živi i radi u Zagrebu.

ENG

Roberta Milevoj

Works in the independent dance scene as an educator, performer and choreographer of contemporary dance since 1998. She gets her dance experience in numerous workshops and residential programs in Croatia and abroad and by working with recognized choreographers and artistic collectives: Matija Ferlin, Irma Omerzo, Aleksandra Janeva Imfeld, Kerev Levi, Tomislav Feller, Montažstroj, Zagreb Dance Ensemble, Studio for Contemporary Dance, Tala Dance Center, Liberdance, Sodaberg, Marmot, dance_lab collective, and other. She won the Croatian Actor Award in 2010 for best actress in Performance. She won the Production Award at 28th Week of Contemporary Dance in 2011 for her show Roberta, Roberta. In 2013 she was nominated for Teatar.hr Audience Award in the Performer of the Year category. In 2014 she was nominated for Croatian Actor Award in the category Best Choreography Accomplishment in the show Roberta Again. In 2018 she was nominated for Croatian Actor Award in the category for Best Choreography Accomplishment in the show Family. From 2014 to 2016 she was part of the international project apap – Performing Europe. She is currently attending the Undergraduate Study of Contemporary Dance, teaching division at Academy of Dramatic Art (ADU). She lives and works in Zagreb.