TASK: T. Curić & Škvadra

1.6. Subota / Saturday 21h

TASK 21: Ja sam…mi smo…istraživanje…bivanje…stvaranje…dijeljenje…gibanje ( Tamara Curić & Škvadra )@ Hala V

20. Škvadra

 

 

HRV

Znakovite slučajnosti su mala čuda koja nas usmjeravaju ka našem istinitom životu i pokazuju da postoji druga strana koja tek čeka biti otkrivena- neki drugi proces se odvija iza zavjese…… To nas pokreće da se pitamo, da promatramo, da se ne pomirimo s manjim od onog što osjećamo, da osjetimo da je sve, baš sve, moguće. Svaka ideja o bilo čemu traje dok mi u nju vjerujemo nema nemogućeg…… promatramo trenutak u kojem trenutno dišemo…… osjećamo to svakom stanicom…… To što stiže je vječnost.

 

Voditeljica istraživanja i stvaranja/Research and creative support: Tamara Curić

Istraživači i stvaratelji/Researchers and creators: Škvadra /Anđela Bugarija, Ema Crnić, Marta Habulin, Ema Kani, Gendis Putri Kartini, Eva Kocić, Šimun Stankov i Una Štalcar-Furač

ENG

Meaningful coincidences are small miracles that guide us toward our true life and show that the other side exists, a side that is yet to be discovered – some other process is occurring behind the curtain… That makes us question, observe, not settle with less than what we feel, feel that everything, absolutely everything, is possible. Every idea about anything lasts as long as we believe in it, the impossible does not exists….. we are observing the moment in which we are breathing at the moment….. we feel it with every cell….. What’s coming is eternity.

HRV

Škavdra

Umjetnička organizacija Škvadra osnovana je 5.3.2018. godine u Zagrebu. Škvadra je skupina 8 mladih profesionalnih plesnih umjetnika, nastala iz potrebe za stvaranjem vlastitih prilika, suradnji i projekata. Jedan od glavnih interesa Umjetničke organizacije Škvadra je suradnja s plesačima i umjetnicima koji djeluju u drugim umjetničkim medijima. Također, vođeni potrebom za promjenom i osvježenjem plesne umjetnosti u Hrvatskoj, Škvadra kroz svoje radove želi kazalište i ples približiti ljudima i učiniti ga pristupačnim, novim i izazovnim. Zato je Škvadrin interes usmjeren ne samo na izvođenje u kazališnim prostorima već i na istraživanje alternativnih prostora izvedbe, site-specific izvedbi, drugačijih načina oglašavanjai promicanja plesne umjetnosti.

Nakon završenog studija suvremenog plesa na Akademiji dramske umjetnosti, Sveučilišta u Zagrebu, odlučili su nastaviti raditi skupa te se predstavljati kroz osnovani kolektiv odnosno umjetnička organizaciju jer smatraju da je takav oblik predstavljanja jednostavniji, sigurniji i značajniji za plesnu scenu kojoj je nužno potrebna nova, mlada snaga. Škvadra je do sada ostvarila dva projekta od kojih je prvi site-specific izvedba u Mesničkoj ulici pod nazivom „Punopravno“ čija je premijera održana u listopadu 2018.g. u Tepečićevom klancu i „Ne čujem te, mrak je“ čija je premijera održana u siječnju 2019.g u Zagrebačkom plesnom centru.

ENG

Gang

The Artist Organization Škvadra was founded on 5th of March 2018 in Zagreb /Croatia. Škvadra is a group of 8 young professional dance artists who create their own opportunities, cooperation and projects. One of the main interests of the Artist Organization Škvadra is cooperation with other dancers, as well as artists in different artistic working processes in dance. Guided by the need for changing and refreshing dance art in Croatia, Škvadra wants to bring the theater and dance closer to the people and make it accessible, new and challenging. That is why Škvadra’s interest is not only focused on theater performances but also on exploring alternative venues, site-specific performances, different ways of advertising and promoting dance art. After completing the Contemporary dance studies at the Academy of Dramatic Art, the University of Zagreb, they decided to continue working together … Škvadra has realized two projects, the first site-specific performance in Mesnička Street entitled Punopravno / Full (premiere in October 2018) and Ne čujem te, mrak je / I Can’t Hear You, it’s dark (premiere in January 2019).

 

HRV

Tamara Curić

Trideset godina aktivno sudjeluje na suvremenoj plesnoj sceni kao plesačica, koreografkinja, pedagoginja i koorganizatorica različitih akcija i projekata vezanih za razvoj suvremenog plesa i plesnog stvaralaštva. Fokus njezinog rada je na integraciji plesa u svakodnevni život primarno kroz edukaciju kao alat za uspostavljanje otvorenog, svjesnog i kreativnog društva. Ples smatra jednim od važnih čimbenika za osobni i društveni razvoj.

ENG

Tamara Curić

She has been actively participating on contemporary dance scene as a dancer, choreographer, educator and co-organizer of different actions and projects connected to development of contemporary dance and dance creation for thirty years now. The focus of her work is on integration of dance in everyday life, primarily through education as a tool for establishing an open, conscious and creative society. She considers dance as one of the important factors for personal and social development.