ZPA: Prezentacija

2.6. Nedjelja / Sunday 17h

O pet prije pedeset (ZPA) @ Hala V

21. ZPA

HRV

Zagrebački plesni ansambl (ZPA) iduće godine obilježit će 50 godina otkako ga je utemeljila plesna umjetnica Lela Gluhak Buneta. Od osnivanja do danas, u vodstvu ansambla izmijenile su se umjetnice Nives Šimatović, Jasminka Neufeld, Vlasta Roglić, Mirna Žagar, Mare Sesardić i Snježana Abramović Milković, dok ga od prosinca 2014. vodi producentica Petra Glad Mažar.

Od osnutka do danas, ansambl kontinuirano inzistira na originalnim autorskim projektima, visokoj umjetničko-izvođačkoj razini i performativnoj snazi izvođača. Dugogodišnje suradnje s koreografima, pedagozima i drugim suradnicima iz zemlje i inozemstva pridonijele su spremnosti ansambla da odgovori na izazove najrazličitijih autorskih poetika, u umjetničkom i produkcijskom smislu. Kao takav, ZPA je kreirao veliki broj predstava te obilježio karijere velikog broja hrvatskih plesača i plesačica koji danas uspješno djeluju u zemlji i inozemstvu.

Prije obilježavanja jubileja 2020.godine, kroz program O pet prije pedeset osmišljen posebno za 20. Platformu HR, predstavljamo proteklih pet godina djelovanja ansambla. Kroz izložbu radova i kratke vođene ture s članovima ansambla, saznajte recentna događanja: tko smo, što smo radili, kamo idemo. Otkrijte manje poznate činjenice kroz osobne priče današnjih članova. U neformalnom druženju postavljajte pitanja, komentirajte i informirajte se o novostima te mogućnostima i načinima suradnje sa ZPA.

ENG

Next year Zagreb Dance Ensemble (ZDE) will celebrate 50 years since dance artist Lela Gluhak Buneta founded it. Since the founding and up till today, artists Nives Šimatović, Jasminka Neufeld, Vlasta Roglić, Mirna Žagar, Mare Sesardić and Snježana Abramović Milković took turns in managing the ensemble, while producer Petra Glad Mažar manages it since December 2014.

Since its founding and up till today, the ensemble continuously insists on original authoring projects, high artistic-performance level and performative strength of performers. Long term collaborations with choreographers, educators and other associates from the country and abroad have contributed to the readiness of the ensemble to answer to challenges of the most different authoring poetics, in the artistic and production sense. ZDE created big number of shows and marked careers of a big number of Croatian dancers who successfully work in the country and abroad today.

Before marking the jubilee in 2020, through the program “About five before fifty” thought of especially for the 20th Platforma HR, we present last five years of the ensemble’s work. Find out about recent events while looking at an exhibition and a short walking tour with the members of the ensemble; who are we, what did we do, where are we going. Find out lesser known facts through personal stories of today’s members. Through an informal mingling ask questions, comment and inform yourself about news and possibilities and ways of collaborating with ZDE.