KLIKER LLB KONVENCIJA – festival Zagreb

Kliker Festival_mail logo
KLIKER LIFE LONG BURNING KONVENCIJA

FESTIVAL ZAGREB 23. – 26.10.2019.

U okviru KLIKER festivala plesa, pokreta i igre za djecu i mlade u Zagrebu, Plesni centar Tala organizira Koreografsku konvenciju u suradnji s VRUM umjetničkom organizacijom i KLIKER platformom.

Cilj konferencije je upoznati stručnjake/inje koji rade s djecom: odgajatelje/ice, učitelje/ice, profesore/ice, pedagoge/inje te umjetnike/ce i njihove suradnike/ce s aktualnim umjetničkim i edukativnim trendovima u području suvremene plesne umjetnosti u svijetu i Hrvatskoj te približiti i naglasiti važnost suvremenog plesa u odgojno – obrazovnom sustavu kroz različite programe i suradnje s profesionalnim umjetnicima i kazalištima. Na konvenciji će se kroz teorijski i praktični rad tijekom tri dana propitkivati vizija razvoja suvremenog plesa za mladu publiku.

Program Koreografske konvencije sadržavat će: predavanja/seminare vodećih europskih stručnjaka/inja iz područja suvremenog plesa i izvedbene umjetnosti za djecu i mlade (Gabi Dan Droste, Simone Schulte – Aladag, Livia Patrizi – Njemačka, Dalija Aćin Thelander – Srbija / Švedska, Larisa Lipovac Navojec, Maja Zrnčić, Tamara Curić – Hrvatska, Sanja Tropp Frühwald – Hrvatska / Austrija, Corinne Eckenstein – Švicarska / Austrija, Giovanna Palmieri – Italija…), predstavljanje smjera razvoja suvremenog plesa za mladu publiku kroz niz edukativnih radionica za djecu, mlade, odgajatelje, roditelje i stručnjake koji se bave tim sektorom, predstave za djecu i mlade koje će se održati u sklopu KLIKER festivala u Zagrebu, interakcija s djecom i mladima kroz razgovore i feedback sesije, diskusije/paneli sa stručnjacima koji rade s djecom, suradnja s vrtićima i školama koji se planiraju uključiti i organizacija spomenutih aktivnosti u školama i vrtićima, paket stručnih predavanja za učitelje i odgajatelje, te nastavak suradnje i rada s njima u provođenju aktivnosti kroz godinu.

 

KLIKER LIFE LONG BURNING CONVENTION

FESTIVAL ZAGREB 23rd – 26th October 2019

Within KLIKER Festival of dance, movement and play for children and youth in Zagreb, Tala Dance Center is organizing a Choreographic Convention, together with artistic organization VRUM and KLIKER platform.

The goal of the conference is to introduce experts who work with children: educators, teachers, professors, pedagogues and artists and their associates with current artistic and educative trends in the field of contemporary dance art in the world and in Croatia. Also, to emphasize and bring closer the importance of contemporary dance in the educational system through different programs and collaborations with professional artists and theatres. During the three day convention, we will question the vision of development of contemporary dance for youth, through theoretical and practical work.

The program of the Choreographic convention is including: lectures/seminars of leading experts in the field of contemporary dance and performing arts for children and youth (Gabi Dan Droste, Simone Schulte – Aladag, Livia Patrizi – Njemačka, Dalija Aćin Thelander – Srbija / Švedska, Larisa Lipovac Navojec, Maja Zrnčić, Tamara Curić – Hrvatska, Sanja Tropp Frühwald – Hrvatska / Austrija, Corinne Eckenstein – Švicarska / Austrija, Giovanna Palmieri – Italija…), presentation of the direction in which development of contemporary dance for young audiences is going, through series of educational workshops for children, youth, educators, parents and experts who are involved in this sector, shows for children and youth that will be held within the KLIKER Festival in Zagreb, interaction with children and youth through conversations and feedback sessions, discussions/panels with experts who work with children, collaboration with kindergartens and schools that are planning to organize said activities in schools and kindergartens, a series of professional lectures for teachers and educators and extension of the collaboration and work with them in the implementation of activities during the school year.