INFO PLATFORMA HR 2016

platforma2016plakat500

PLATFORMA HR 2016
Kliker/Task/Showcase/Streetforma
11. – 29.4.2016.

Sedamnaesta PLATFORMA HR održati će se od 11.4. do 29.4.2016. u Pogonu Jedinstvo, klubu Močvara i Plesnom Centru TALA u Zagrebu.

Kroz niz različitih sadržaja plesni i izvedbeni umjetnici će kroz različite formate razmjeniti svoja razmišljanja, ideje i individualne pristupe plesu, a istovremeno prezentirati svoj stvaralački rad.

Ciljevi Platforme HR su promocija i distribucija suvremenog plesa, te razvoj lokalne, regionalne i međunarodne kulturne suradnje u području izvedbenih umjetnosti. Platforma HR mjesto je za prezentaciju umjetnika, razmjenu znanja i iskustava, aktualiziranje problema vezanih za razvoj suvremene plesne umjetnosti te umjetničke analize, razgovore i kritičke osvrte.

Novost je da ovogodišnja edicija festivala ujedinjuje čak 4 manja festivala koji čine programske linije i tvore raznovrstan program za široku publiku. 

Od 11. do 17.4. održati će se Kliker festival posvećen novim formatima prezentacije, produkcije, istraživanja i edukacije u polju suvremene plesne umjetnosti, a usmjeren je na mladu publiku i njezin razvoj.

Od 18. do 24. 4. održati će se TASK projekt koji predstavlja vrstu eksperimentalnog okvira – igre kroz suautorstvo umjetnika (autora i reaktora). Projekt obuhvaća istraživački, izvedbeni, edukativni, dokumentaristički i vizualni/grafički aspekt te traži „odricanje“ od potpunosti vlastitog autorstva i „pojednostavljivanje“ vlastitog procesa cjelokupnog stvaranja. Produkcija, distribucija i prezentacija kratkih plesnih formi na zadani predložak u okviru projekta TASK usmjerena je je na istraživanje i propitivanje granica plesne forme, inovativno korištenje formata, drugih umjetničkih disciplina, materijala i metoda s ciljem usvajanja drugačijih estetskih i konceptualnih rješenja.

PLATFORMA HR također služi i kao prezentacija domaće profesionalne plesne scene inozemnim partnerima, selektorima i istaknutim gostima kako bi hrvatski koreografi dobili priliku za inozemna gostovanja kroz program razmjene umjetnika koji je ostvaren kroz mrežu mnogobrojnih suradnika i partnera PLATFORME HR.

Od 21. do 24.4. održati će se Hrvatski kazališni showcase u suradnji s hrvatskim ITI UNESCO-m. Riječ je o smotri najboljih kazališnih i plesnih predstava nastalih u rasponu od jedne godine uz gostovanja stranih kuratora i selektora.

Od 27. do 29. 4. održati će se Streetforma – platforma za street plesače koji se bave kazališnim kontekstom. Kroz prezentacija uličnih plesnih stilova koji promoviraju plesove urbane hip hop kulture, približavamo plesnu scenu publici, te budimo interes mladih koji kroz ovakav oblik i pristup postaju ne samo promatrači i publika već i aktivni sudionici.

Na samom kraju festivala, 29.4. održati će se proslava Svjetskog dana plesa „Go out and dance“ koji obilježavamo u suradnji sa nekoliko gradova u Hrvatskoj od 2009.godine. To su Požega, Rijeka, Pula, Varaždin, Zadar, Karlovac, Pag, Rab, Koprivnica, Sveta Nedjelja, Poreč i Rovinj.Ovogodišnja tema je “Plesna skulptura”.

Ostali sadržaji odnose se na UMJETNIČKA ISTRAŽIVANJA kroz rezidencijalni i edukativni program umjetnici razvijaju i kreiraju nove ideja, pristupe, tehnologije i koncepte, promišljaju i kritički analiziraju svoj umjetnički rad.

 

PLATFORM HR 2016
Kliker/Task/Showcase/Streetforma
11th – 29th April 2016 

The seventeenth PLATFORM HR will be held in Pogon – Zagreb Centre for Independent Culture and Youth, Močvara Club, and Dance Centre TALA in Zagreb from 11th April to 29th April 2016.

Through a number of different contents and using different formats, dance and performative artists will exchange their reflections, ideas, and individual approaches to dance and will present their creative work at the same time. Aims of the Platform HR are promotion and distribution of contemporary dance as well as development of local, regional, and international cultural cooperation in the field of performing arts. The Platform HR is a place for presentation of artists, exchange of knowledge and experience, actualisation of problems related to the development of contemporary dance art as well as a place for artistic analyses, conversations, and critical reviews.

Novelty is the fact that this year’s issue of the festival brings together no less than four smaller festivals that create programmatic lines and produce a diverse programme for a wide audience.

From 11th to 17th April, Kliker Festival will be held. It is dedicated to new formats of presentation, production, research, and education in the field of contemporary dance art and it is intended for young audience and their growth.

From 18th to 24th April, TASK project will be held. It represents a kind of experimental framework – a play through co-authorship of artists (author and reactor). The project includes research, performance, educational, documentary, and visual/graphic aspect and it requires “surrendering” of the totality of one’s own authorship and “simplification” of one’s own process of the entire creation. Production, distribution, and presentation of short dance forms based on the given models within the project TASK is oriented toward research and questioning of the boundaries of the dance form, innovative use of formats, other art disciplines, materials, and methods with aim to acquire different aesthetic and conceptual solutions.

The PLATFORM HR is also a presentation of Croatian professional dance scene to foreign partners, selectors, and prominent guests. This opens opportunities for Croatian choreographers to have guest performances abroad as part of the programme for exchange of artists, realized within the network of numerous associates and partners of the PLATFORM HR.

From 21st to 24th April, the Croatian Theatre Showcase, realized in cooperation with the Croatian ITI UNESCO, will be held. It is a festival presenting the best theatre and dance performances created in the span of one year, with foreign curators and selectors as guests.

From 27th to 29th April, Streetforma – a platform for street dancers who are involved in theatre context – will be held. Presentations of street dance styles that promote dances of the urban hip hop culture introduce this dance scene to the audience as well as intrigue young people who, by being exposed to this kind of form and approach, become not merely observers and audience, but also active participants.

At the very end of the festival on 29th April, celebration of the International Dance Day, “Go Out and Dance” programme will be held. Since 2009, we have celebrated this day in collaboration with a number of Croatian towns: Požega, Rijeka, Pula, Varaždin, Zadar, Karlovac, Pag, Rab, Koprivnica, Sveta Nedjelja, Poreč, and Rovinj. This year’s theme is “Dance Sculpture.”
The rest of the schedule is related to ARTISTIC RESEARCH: through residential and educational programmes, artists develop and create new ideas, approaches, technologies, and concepts, they contemplate and critically analyse their art work.

PROGRAM PLATFORMA HR 2016 / TASK

PLATFORMA HR 2016
Kliker/Task/Showcase/Streetforma
11. – 29.4.2016.

11.4. – 17.4. KLIKER FESTIVAL

11.4. – 16.4. PC TALA
Rezidencija WILD CARD
Seppe Baeyens (BE)

16.4.

10h POGON JEDINSTVO
Neispričana bajka – R. Ruždjak / A. Naumov / D. Klemenić (HR)

12 – 16h PC TALA
Radionica Igor Tretinjak i Dejan Košćak (HR)

16:30h POGON JEDINSTVO
Izložba slika Crtom i bojom (HR)
CR Zagreb

17h POGON JEDINSTVO
Prezentacija Seppe Baeyens (BE)

17.4.

12 – 16h  PC TALA
Radionica Andreja Rauch Podrzavnik / Gregor Kamnikar – Kolektiv Federacija (SLO)
12 – 16h PC TALA
Radionica Igor Tretinjak i Dejan Košćak (HR)

17h POGON JEDINSTVO
Črčke – K. Kähkönen / M. Ocepek / K. Povše / S. Frühwald (HR,/SLO)

18.4. – 22.4.  TASK/SHOWCASE FESTIVAL

18.4. – 20.4. POGON JEDINSTVO
Rezidencija TASK 15  – P. Pautan / I. Koruga / G. Müller / T. Curić / S. Pregrad / I. Mijačević / L. Navojec

18.4. – 22.4. PC TALA
Rezidencija WILD CARD
Kai Simon Stoeger (FRA/D)

21.4.
20h POGON JEDINSTVO
TASK 15 opening (HR/SLO/ D/ SRB)

21:30 h KLUB MOČVARA
party hrwo E (HR)

22.4.
18h KLUB MOČVARA
TASK 17 / EN TOURNANT - Ž. Valenta / S. Marchig (HR)

19h POGON JEDINSTVO
BREAK A LEG TASK / Magmagorija -  L. Potrović / L.Lojić (HR)
TASK Wild Card reakcija -  K. S. Stoeger (FRA/D)

23.4.
16h GALERIJA MIROSLAV KRALJEVIĆ
Karnevalski šator hrđa na večernjem povjetarcuras/pakiranje predmetnosti - S. Pregrad (HR)

18h KLUB MOČVARA
displaced – A. J. Imfeld / T. Curić / L. Navojec (HR)

19h POGON JEDINSTVO
TASK 16 / Little Works –
 I. Korenčić i D. Đurkesac (HR)

24.4.
19h POGON JEDINSTVO

*PLATFORMA > THERE IS SPACE 2.1 > Osamnaesti Dvanaesti* / dijaloški TASK – M. Belić (HR), D. Dobrev (MK)

25.4.
18h MALA DVORANA JEDINSTVO
Nomadovizija - projekcija filma i izložba arhive NDA CRO (HR)

19h POGON JEDINSTVO
Critical Parqur - I. Nerina Sibila (HR)

26.4.
10h – 14h ADU , Frankopanska
Radionica 1 – Suvremenost suvremenog plesa – R. Laermans (BE)

14h – 16h PC TALA
STREETFORMA FESTIVAL / Street panel

19h BOOKSA
Prezentacija knjige Moving Together, Theorizing and Making Contemporary Dance - R. Laermans (BE)

27.4.
10h – 14h ADU , Frankopanska
Radionica 2 - Umjetnička suradnja kao heteronomna autonomija - R. Laermans (BE)

20h POGON JEDINSTVO
Male forme:
Ante Jerković | Anteo Ukušić | Mateja Ilinić | Ante Gluščević | Suzana Čečura | Ivona Čuturić | Irena Čuturić | Tina Duran | Kristina Paunovski | Marija Matković | Vesna Grandeš | Mateja Miković | Elvis Hodžić | Maja Milić

28.4.
20h POGON JEDINSTVO
#fomo  – The Fear Of Missing Out
Hungry Sharks (AUT)

29.4.
10h – 19h CVJETNI TRG
obilježavanje Svjetskog dana plesa - GO OUT AND DANCE

18h – 23h POGON JEDINSTVO
STREETFORMA / UFBB battle night

link na cjenik

GO OUT AND DANCE 2016

839A0725839A060029.04. na Cvjetnom trgu održala se manifestacija koja se svake godine održava povodom Svjetskog dana plesa pod nazivom „Go out and dance“. Ujedno je manifestacija označila i službeno zatvaranje ovogodišnjeg Platforma HR festivala. Manifestacija se ujedno odvijala i u drugim gradovima – partnerima u Hrvatskoj, simultano sa zagrebačkom proslavom. Riječ je o Karlovcu, Požegi, Gospiću, Rijeci, Puli, Varaždinu, Zadru, Pagu, Rabu, Koprivnici, Svetoj Nedelji, Rovinju i Pagu. Pod zajedničim imenom GO OUT AND DANCE već 7 godina zaredom priključuje nam se sve više i više gradova.

Za ovogodišnju temu „Go out and dance“ proslave odabrana je tema „Plesna skulptura“. Točno u 18 sati zainteresirani posjetitelji i svi prisutni plesači (osim plesača Plesnog centra „Tala“ bili su prisutni i mnogi drugi plesači s lokalne plesne scene) formirali su „plesnu skulpturu“ kao centralnu temu proslave ovogodišnjeg Svjetskog dana plesa. Osim nastupa umjetnika, plesača i grupa, građani su sudjelovali u besplatnim plesnim radionicama tijekom cijelog dana.


Program proslave Svjetskog dana plesa, 29.04. Cvjetni trg

16:45– 17:15
NajavaSTREETFORMA / UFBB battle night” – Vesna Grandeš

17:15-18:00
Nastupi grupa PC Tala, Klub Pinokio, Funkadelic dance school, Brutala

18:00- 18:10
Čitanje hrvatske i međunarodne poruke

18:10-18:20
“Plesna skulptura”
– performance profeesionalnih plesač I uključivanje svih prisutnih

18:20-18:25
Pop Up Performance –
Mix ansambl Tala

18:30-18:45
Nastupi grupa PC Tala, Klub Pinokio, Funkadelic dance school, Brutala

18:45-19:15
DJ –ples za građane „Svi marš na ples“

839A0630

pf

Rudi Laermans (BE) / Radionica 1 – Suvremenost suvremenog plesa

26.04.2016.
ADU / Frankopanska 22
Rudi Laermans - 
Radionica 1 – Suvremenost suvremenog plesa
od 10:00 do 14:00 sati

O Radionici:
Radionica 1 - ‘Suvremenost suvremenog plesa’

S genealoškog stajališta, osnovne konture većine današnjeg plesa mogu se pratiti unatrag do ‘momenta Judson’ i njegovog propitivanja različitih parametara koji su formirali opće razumijevanje plesa, kao što je pretpostavka da svakodnevne geste ne ulaze u propisano polje koreografije. Živa izvedba kazališnog plesa nudi sasvim drugačiji kut za ocrtavanje te suvremenosti: izvođač(i) i gledatelj(i) su doslovno suvremenici tijekom izvedbe. Ipak, drugačija perspektiva proizlazi iz mogućih odnosa plesa i njegova šireg socio-kulturnog okruženja. Suvremeni ples doista može (re)artikulirati s manje ili više kritičnosti prevladavajuće oblike samorazumijevanja kroz koreografsku ‘preraspodjelu osjetilnog “(Jacques Ranciere).

Rudi Laermans je profesor socijalne teorije na Fakultetu za društvene znanosti Sveučilišta u Leuvenu, Belgija. Od svojih početaka 1995. godine bio je i učitelj gost na P.A.R.T.S., međunarodnoj plesnu školu u Bruxellesu pod vodstvom Anne Terese De Keersmaeker. Objavljivao je naširoko u nacionalnim i međunarodnim časopisima i knjigama iz područja socijalne teorije, sociologije kulture i sociologije umjetnosti. Isto tako aktivan kao kritičar i esejist, napisao je brojne članke o suvremenom plesu. Nedavno je objavio sveobuhvatnu studiju o suvremenom plesu, Moving Together. Theorizing and Making Contemporary Dance (Amsterdam, Valiz, 2015.).

April 26th, 2016
ADU / Frankopanska 22
Rudi Laermans - Workshop 1 – The contemporaneity of contemporary dance
from 10:00 AM to 14:00 PM

About the Workshop:
Workshop 1 – ‘The contemporaneity of contemporary dance’

From a genealogical point of view, the basic contours of much present dance can be traced back to ‘the moment of Judson’ and its questioning of the various parameters informing the common sense understanding of dance, such as the assumption that daily gestures fall outside the scope of legitimate choreography. The live character of theatre dance offers a quite different angle to delineate that very same contemporaneity: the performer(s) and the spectator(s) are literally contemporaries during a performance. Still a different perspective follows from the possible relationship between dance and its wider socio-cultural environment. Contemporary dance may indeed re/articulate with more or less criticality the dominant forms of self-understanding through a choreographically informed ‘redistribution of the sensible’ (Jacques Rancière).

Rudi Laermans is Professor of Social Theory at the Faculty of Social Sciences of the University of Leuven, Belgium. From its early beginnings in 1995, he was also a guest teacher at P.A.R.T.S., the Brussels-based international dance school directed by Anne Teresa De Keersmaeker. He has published widely in both national and international journals and books within the areas of social theory, cultural sociology and the sociology of the arts. Also active as a critic and essayist, he has written numerous articles on contemporary dance. He recently published an encompassing study on contemporary dance, Moving Together. Theorizing and Making Contemporary Dance (Amsterdam, Valiz, 2015).

Rudi_foto

Radionica je ostvarena u suradnji sa Akademijom dramskih umjetnosti u Zagrebu.

Workshop is realized in cooperation with Academy of Drama Arts, Zagreb.

Rudi Laermans (BE) / Radionica 2 Umjetnička suradnja kao heteronomna autonomija

27.04.2016.
ADU / Frankopanska 22
Rudi Laermans
- Radionica 2 – Umjetnička suradnja kao heteronomna autonomija
od 10:00 do 14:00 sati

Radionica 2 - ‘Umjetnička suradnja kao heteronomna autonomija’
‘Su-’ u stvaralačkoj suradnji uključuje međuovisnosti koje rasprave o umjetničkoj suradnji u području suvremenog plesa često previđaju. Autonomija i heteronomija često su isprepletene na mjestima od ključne važnosti za dinamiku suradnje poput povjerenja, priznavanja ili određivanja vrijednosti. Otud dolazi paradoksalni pojam heteronomne autonomije koji ćemo raspravljati na radionici iz različitih točaka gledišta. Ono što je u konačnici na stvari u umjetničkim suradnjama jesu nepremostiva ontološka ranjivost ili nesigurnost.

Rudi Laermans je profesor socijalne teorije na Fakultetu za društvene znanosti Sveučilišta u Leuvenu, Belgija. Od svojih početaka 1995. godine bio je i učitelj gost na P.A.R.T.S., međunarodnoj plesnu školu u Bruxellesu pod vodstvom Anne Terese De Keersmaeker. Objavljivao je naširoko u nacionalnim i međunarodnim časopisima i knjigama iz područja socijalne teorije, sociologije kulture i sociologije umjetnosti. Isto tako aktivan kao kritičar i esejist, napisao je brojne članke o suvremenom plesu. Nedavno je objavio sveobuhvatnu studiju o suvremenom plesu, Moving Together. Theorizing and Making Contemporary Dance (Amsterdam, Valiz, 2015.).

April 27th, 2016
ADU / Frankopanska 22
Rudi Laermans -Workshop 2 -  ‘Artistic collaboration as heteronomous autonomy’
from 10:00 AM to 14:00 PM

Workshop 2 -  ‘Artistic collaboration as heteronomous autonomy’
The ‘co-‘ in co-creation involves mutual dependencies that tend to be overlooked in the discourse on artistic collaboration within the field of contemporary dance. Autonomy and heteronomy are often intertwined in areas that are crucial for the dynamics of collaborations such as trust, recognition or the determination of value. Hence the paradoxical notion of heteronomous autonomy, which will be discussed in the workshop from various points of view. What is ultimately at stake in artistic collaborations is an insurmountable ontological vulnerability or precariousness.

Rudi Laermans is Professor of Social Theory at the Faculty of Social Sciences of the University of Leuven, Belgium. From its early beginnings in 1995, he was also a guest teacher at P.A.R.T.S., the Brussels-based international dance school directed by Anne Teresa De Keersmaeker. He has published widely in both national and international journals and books within the areas of social theory, cultural sociology and the sociology of the arts. Also active as a critic and essayist, he has written numerous articles on contemporary dance. He recently published an encompassing study on contemporary dance, Moving Together. Theorizing and Making Contemporary Dance (Amsterdam, Valiz, 2015).

Rudi_foto

 

 Radionica je ostvarena u suradnji sa Akademijom dramskih umjetnosti u Zagrebu.
Workshop is realized in cooperation with Academy of Drama Arts, Zagreb.

Radionica Igor Tretinjak i Dejan Košćak (HR)

„Voliš pisati, ali ti 140 znakova nije dovoljno ni za zagrijavanje?
Voliš snimati, no u 15 Snapchatovih sekundi jedva ti stane uvodni kadar?
Nakon predstave muku mučiš pitanjima kako glumci i plesači zapamte sav taj tekst i pokrete, što rade nakon završnog pljeska, gdje… ne razbijaj više glavu!
Igor i Dejan odradili su to i za tebe i sigurno imaju odgovore na barem neka tvoja pitanja.
Prijavi se na radionicu kreativnog pisanja, napiši koju priču i okini fotku, postani kritičar ili reporter na KLIKER festivalu i možda ti sve ovo baš klikne.“

TKO: Igor Tretinjak i Dejan Koščak
ŠTO: Radionica kreativnog pisanja
KADA: 16. i 17.04.2015. od 12-16h
GDJE: PC TALA
KOLIKO: Besplatna radionica i ulaznice na sve programe Kliker festivala /kotizacija za topli obrok za 2 dana – 60,00 kn

O RADIONICI: U sklopu KLIKER festivala koji se kao dio Platforme HR održava u Zagrebu od 11. do 17. travnja 2016. godine održat će se radionica kreativnog pisanja i kritičkog promišljanja o suvremenim kazališnim i plesnim izvedbama. Želja nam je zainteresiranoj mladoj publici pružiti osnovne informacije o kazališnim predstavama i ponuditi im neke nove načine interpretiranja predstava i pisanja o njima. Djeca će kroz praktično iskustvo promatranja predstava, razgovora i pisanja o njima proširiti svoja dosadašnja kazališna iskustva i steći neka nova, razviti svoje komunikacijske vještine, upoznati umjetničke procese i upotpuniti doživljaj gledanja predstava. Radionice su namijenjene djeci uzrasta od 10 do 14 godina starosti i održavat će se u prostorijama plesnog centra Tala 16.4. od 12 do 16 h, i 17.4. od 10 h do 16 h. Voditelji radionice su Igor Tretinjak i Dejan Košćak.

Igor Tretinjak rođen je 1977. godine u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je kroatistiku i informatologiju te teatrologiju, a trenutno piše doktorski rad iz lutkarstva. Zaposlen je na Umjetničkoj akademiji u Osijeku kao asistent na programu za lutkarstvo, Odsjeka za kazališnu umjetnost. Stalni je kritičar časopisa Vijenac, a kazališne kritike i stručni tekstovi objavljivani su mu i na portalima tportal.hrkazaliste.hr te časopisima Hrvatsko glumište iKnjiževnost i dijete. 2015. godine pokrenuo je vlastiti kazališni portal kritikaz.com, čiji je glavni urednik. Član je Društva hrvatskih kazališnih kritičara i teatrologa te HC UNIMA.

Dejan Košćak rođen je 1988. godine u Varaždinu. Završio je diplomski studij povijesti umjetnosti te muzeologije i upravljanja baštinom na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje se specijalizirao za izvedbene umjetnosti i njihovu dokumentaciju. Na “7. Danima suvremenog plesa-Sjever” moderirao je festivalski format razgovora s publikom “Artists will give you answers”. Pisao je za izdanje časopisa “Kretanja/Movements” br. 23/24.

Workshop of creative writing and critical thinking about contemporary theatre and dance
Igor Tretinjak i Dejan Košćak 

„You like to write, but 140 characters is not enough even as a warm up?
You like to make videos, but 15 Snapchat seconds allow you to make barely an introductory frame?
After a performance you are agonizing over questions like: how actors and dancer are able to memorize all the texts and movements, what do they do after the final applause, where… Don’t cudgel your brains any more!
Igor and Dejan did the work for you and they certainly have answers to at least some of your questions.
Register to join the creative writing workshop, write a story or make a photo, become a critic or a reporter at the KLIKER Festival and maybe things will CLICK exactly in your case.“

KLIKER Festival, which will be held in Zagreb from 11th to 17th April 2016 as part of Platform HR, includes a workshop on creative writing and critical contemplation about contemporary theatre and dance performances. It is our desire to offer basic information about theatre performances to young audience with interest, as well as some new ways of interpreting performances and writing about performances. Through practical experience of watching performances, talking and writing about performances, children will expand their experience of theatre so far and acquire some new ones, develop their communication skills, learn about artistic processes, and further enrich their perception of watching performances. The workshop is intended for children from 10 to 14 year of age and will be held in the TALA Dance Centre premises on 16th April 2016 from 12pm to 4pm and on 17th April 2016, from 10am to 4pm. Teachers are Igor Tretinjak and Dejan Košćak.

Igor Tretinjak was born in Zagreb in 1977. He graduated the Croatian Language and Literature and Information Science from the Faculty of Humanity and Social Sciences in Zagreb, as well as Theatre Studies and currently, he is writing his doctoral dissertation on puppetry. He is employed at the Academy of Arts in Osijek as an assistant within the puppetry programme, Department of Theatre. He is a regular contributor for the magazine Vijenac, and his theatre reviews and scholarly articles have been published on portals tportal.hr and kazaliste.hr, as well as in the magazines Hrvatsko glumište (The Croatian Theatre) and Književnost i dijete (Literature and Child). In 2015, he established his own theatre portal kritikaz.com, being its editor in chief. He is a member of the Croatian Association of Theatre Critics and Theatrologists, as well as of HC UNIMA (the Croatian Centre of Union Internationale de la Marionnette).

Dejan Košćak was born in Varaždin in 1988. He graduated History of Art and Museology and Heritage Management from the Faculty of Humanity and Social Sciences in Zagreb, where he specialized in the performing arts and their documentation. At the “7th Days of Contemporary Dance – North” he moderated the festival format of open discussions with the audience entitled “Artists will give your answers.” He is one of the authors of texts in the magazine “Movements,” issue 23/24.

• PRIJAVU  ZA RADIONICE  (IME I PREZIME, NAZIV RADIONICE)

POSLATI NA E-MAIL: de.koscak@gmail.com

slika_za_radionicu

Objavljene kritike možete naći ovdje:

http://kritikaz.com/vijesti/Vijesti/20266/Kad_mladi_kriti%C4%8Dari_nao%C5%A1tre_pera,_perje_leti_posvuda!

http://kritikaz.com/vijesti/Kritike/20267/Glumci_su_izgledali_kao_da_ih_kugla_zaista_vu%C4%8De

http://kritikaz.com/vijesti/Kritike/20268/Rastezanje_elasti%C4%8Dne_vrpce_bilo_je_vrlo_zanimljivo_i_te%C5%A1ko

 

 

Radionica Andreja Rauch Podrzavnik / Gregor Kamnikar – Kolektiv Federacija (SLO)

PLATFORMA HR/TASK 2016

RADIONICE/WORKSHOPS

TKO: Gregor Kamnikar i Andrea Rauch Podrzavnik
ŠTO: Radionica „Ranjivost u procesu podučavanja“
KADA: 17.04. 2015. od 12-16h
GDJE: PC TALA
KOLIKOBesplatna ulaznica na sve programe Kliker festivala /kotizacija za radionicu 40,00 kn

O radionici: U prvome dijelu radionice, Andreja i Gregor će predstaviti jednu od svojih nedavnih radionica za djecu (dobi od oko 11 godina). Zatim će sudionici proći kroz tu istu predstavljenu radionicu, korak po korak, kako bi analizirali i isprobali alate, korištene za kreiranje vježbi i igara na radionici. Osim predstavljanja nastavnih alata, govorit ćemo i o ranjivosti nastavnika te što mi, kao nastavnici, činimo s tom ranjivosti u procesu podučavanja.

Kolektiv Federacija
Kolektiv Federacija osnovali su 2009. godine troje slovenskih koreografa, Andreja Rauch Podrzavnik, Snježana Premuš, and Gregor Kamnikar s ciljem njegovanja umjetničkog i proizvodnog okoliša u kojemu se umjetničko istraživanje smatra nezavisnim umjetničkim procesom, a kolektivno autorstvo može biti dubinski istraženo. Kolektiv Federacija uspješno implementira shvaćanje pokreta kao sastavnog dijela kognitivnog procesa, s izvrsnim rezultatima u radu s djecom, starijim osobama, osobama s posebnim potrebama/poteškoćama, kao i s ljudima različitih profesija.

Title of the workshop: Vulnerability in teaching process
Authors: Andreja Rauch Podrzavnik and Gregor Kamnikar as part of the Collective Federacija
In the first part of the workshop, Andreja and Gregor will introduce one of their recent workshops for children (of around 11 years of age). Then the participants will go through the presented workshop, step by step, in order to analyse and experience the tools that were used for creation of exercises and games in the workshop. Apart from presenting some teaching tools, we will address vulnerability of a teacher and what we, as teachers, do with this vulnerability in teaching process.

The Collective Federacija
The Collective Federacija was established by three Slovenian choreographers, Andreja Rauch Podrzavnik, Snježana Premuš, and Gregor Kamnikar in 2009 with aim to foster artistic and production environment in which artistic research is perceived as an independent artistic process and collective authorship can be researched profoundly. The Collective Federacija successfully implements understanding of movement as being the integral part of cognitive process, having great results in their work with children, elderly people, persons with special needs/challenges, as well as people of different professions.

 PRIJAVU  ZA RADIONICE (IME I PREZIME, NAZIV RADIONICE )

POSLATI NA E-MAIL: igor@tala.hr

Radionica_FOTKA_autorica_fotke_Nada_Zgank

SPONZORI / PARTNERI PLATFORMA HR 2016

sponzori_partneri_platforma_2016