touch of MADNESS

touch of MADNESS

Nemanja Mutić I Katharina Maschenka Horn su muškarac I žena, Bosanac I Njemica, glumac I plesačica..

Bazirano na njihovim vlastitim životnim iskustvima, oni kreiraju slike I situacije iz današnjeg svijeta I vremena u kazališno-plesnoj predstavi touch of MADNESS. Katharina I Nemanja djele, suprostavljaju I preispituju tradiciju I kulturu iz kojih dolaze, provociraju stavove i uvjerenja jedno kod drugog u kontekstu trenutnih političkih i socijalnih situacija u njihovim zemljama.

Glazbu za touch of MADNESSpotpisuju Jan Günther i Jan Novosel.

Predstava touch of MADNESS biti će kreirana od Siječnja do Ožujka 2017. godine u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni I Hercegovini I Njemačkoj, a od Ožujka do Lipnja 2017.,biti će izvedena u ovim zemljama.

Koncept / Režija / Koreografija/ Izvođenje: Katharina Maschenka Horn
Koncept / Režija / Koreografija / Izvođenje: Nemanja Mutić

Muzika: Jan Günther I Jan Novosel

Dizajn svjetla: Sanja Gergorić

Fotografija: Emilien Leonhardt

Predstava će se igrati na Engleskom, Njemačkom, Bosansko – Srpsko – Hrvatskom jeziku sa titlovima.

Prva javna prezentacija biti će 29.01.2017. u 17 sati u PC Tala, Odranska 1.

www.katharinahorn.com
www.gynt-music.com

sa podrškom od :
Goethe Institute Belgrade, Goethe Institute Zagreb, Goethe Institute Sarajevo, Station – Service for Contemporary Dance Belgrade, Nomad Dance Academy, Life Long Burning – DANCE Works! Co-Production (supported by the Culture Programme 2007-2013 of the European Union)  Tala Dance Centre Zagreb i European Cultural Foundation

sa posebnim zahvalama :
DOCK 11 Berlin, Sarajevski Ratni Teatar Sartr, DIS Teatar Banja Luka, Yamaha i Narodna Biblioteka Bosanska Kostajnica

touch of MADNESS 72dpi ©Jan Novoseltouch of MADNESS 300dpi ©Emilien Leonhardt
Nemanja Mutić and Katharina Maschenka Horn are a man and a woman, a Bosnian Serb and a German, a director / actor and a choreographer / dancer…

Based on their own life stories and life settings, the artists will create an image of the situation in the world today in their joined dance and theater collaboration project touch of MADNESS. Katharina and Nemanja will share, confront and question their traditions and cultures, the problem of communication and understanding between different cultures and different genders, in view of the past and current political and social situations in their home countries.


touch of MADNESS
will be accompanied by Jan Günther’s and Jan Novosel’s live music.

touch of MADNESS is being created from January – March 2017 in Croatia, Serbia, Bosnia-Herzegovina and Germany. From March – June 2017 it will be performed in those four countries.

by and with: Katharina Maschenka Horn, Nemanja Mutić

Music: Jan Günther, Jan Novosel

Light Design: Sanja Gergorić

Photo: Emilien Leonhardt

The performance is in English, German, Bosnian-Serbian-Croatian with surtitles.

First public presentation will be  29.01.2017. at 17 h in PC Tala, Odranska 1.

www.katharinahorn.com

www.gynt-music.com
with the support of Goethe Institute Belgrade, Goethe Institute Zagreb, Goethe Institute Sarajevo, Station – Service for Contemporary Dance Belgrade, Nomad Dance Academy, Life Long Burning – DANCE Works! Co-Production (supported by the Culture Programme 2007-2013 of the European Union)  Tala Dance Centre Zagreb and European Cultural Foundation

with special thanks to DOCK 11 Berlin, SARTR – War Theater Sarajevo, DIS Theater Banja Luka, Yamaha and National Library Bosanska Kostajnica