DANCE HUB

DanceHub-1024x1024
Na festivalu mladih umjetnika Tanztage u Berlinu, prisustvovala je Martina Tomić kao predstavnica Hrvatske. Pod vodstvom nizozemske kustosice Inge Koks, sudionici su kroz 12 dana imali priliku pogledati razne predstave s festivala te međusobno podijeliti svoje impresije i dojmove o istima. Glavne teme svakodnevnih radionica odnosile su se na metodologiju rada, omjer teorije i prakse, uloga gledatelja i izvođača te važnost edukacije i izlaganja osobnog na sceni. Martina se s festivala vratila s još jednim dragocjenim iskustvom i inspirativnim idejama.

Martina Tomić attended the festival of young artists of the Tanztage in Berlin as a representative of Croatia. During 12 days, under the guidance of the Dutch curator Inge Cox, the participants had a chance to see various performances from the festival and share their impressions and opinions with each other. The main topics of everyday workshops related to the methodology of work, the ratio of theory and practice, the role of viewers and performers, and the importance of education and personal presentation on the scene. Martina returned from the festival with another precious experience and inspirational ideas.