displaced – A. J. Imfeld / T. Curić / L. Navojec (HR)

23.4.
18:00 h KLUB MOČVARA

displaced – A. J. Imfeld / T. Curić / L. Navojec (HR) / Showcase

839A8471

 

 

 

 

 

„displaced“ je mjesto susreta umjetnika koji će izmicanjem iz uobičajenog načina suradnje, te pristupu zajedničkom radu pokušati stvoriti prostor unutar kojeg je sve pomaknuto, izmješteno, raseljeno, zamijenjeno… Eksperiment preispituje na koji način ovakva vrsta pristupa vlastitom mediju i razmještanja u izvedbenom prostoru utječe na percepciju gledatelja i svih sudionika.
Projekt je ostvaren uz pomoć Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba, Ministarstva kulture RH, LLB EU projekta, NDA i Pogona Jedinstvo, a nastajao je u prostorima Ultima Vez Studios (Belgija) i PC Tala (Hr).

Koreografija i izvedba: Tamara Curić, Larisa Navojec, Aleksandra Janeva Imfeld u suradnji sa Zrinkom Užbinec
Glazba i izvedba: Marin Živković, Vedran Peternel, Igor Pavlica i Hrwo E
Kostim i scena: Silvio Vujičić
Tehnička podrška: Tomislav Božić
Koprodukcija: Aleksandra Janeva Imfeld / Plesni centar Tala / No problem production (Belgija) / Pogon Jedinstvo / Life Long Burning-Danceworks

839A8529839A8625

 

 

 

 

 

23rd April
6pm MOČVARA CLUB

displaced – A. J. Imfeld / T. Curić / L. Navojec (CRO) / Showcase

„displaced“ is a meeting place for different artists who, by stepping outside the usual modes of collaboration and approaches to working together, try to create a space in which everything is shifted, displaced, moved, and replaced… This experiment explores in what way this type of approach to the artistic medium and displacement in the space of a performance affects perception of the performers and audience. This project was realized with help of the Zagreb City Department of Culture and the LLB EU Project, in the facilities of the Ultima Vez Studios (Belgium) and the Tala Dance Center (Croatia).

Choreography and performance: Tamara Curić, Larisa Navojec, and Aleksandra Janeva Imfeld in collaboration with Zrinka Užbinec
Music and performance: Marin Živković, Vedran Peternel, Igor Pavlica and Hrwo E
Costumes and scene: Silvio Vujičić
Technical support: Tomislav Božić
Co-production: Aleksandra Janeva Imfeld / TALA Dance Centre / No problem production (Belgium) / Pogon – Zagreb Centre for Independent Culture and Youth / Life Long Burning-Danceworks

————————————————————–

Aleksandra Janeva Imfeld rođena u Makedoniji 1975 godine. Završila je Školu za Ritmiku i ples Ane Maletić. Studirala je ples u Bruggeu i Lieru u Belgiji. 1998 je bila u Beču kao danceweb stipendista i u New Yorku u Jennifer Muller kompaniji. Plesala je u Studiju za suvremeni ples, Zagrebačkom plesnom ansamblu, sa Irmom Omerzo i surađuje sa BADco. Plesala je i surađivala s različitim koreografima u inozemstvu, a 2012. završila je postdiplomski program a.pass (Advanced Performance and Scenography Study ) u Briselu. Jedan je od inicijatora Nomad Dance Academy i suosnivačica je Nomadske Plesne Akademije Hrvatska.

Born in Macedonia 1975, Aleksandra Janeva Imfeld has finished School for contemporary dance in Zagreb.She studied dance in Brugge and Lier in Belgium. 1998 she was as a Dance web student in Vienna and had a scholarship with Jennifer Muller dance company in New York. She worked with Contemporary Dance Company, Zagreb Dance Company ,Irma Omerzo and still collaborates with BADco. She danced and collaborated with many choreographers abroad and 2012  finished the Advanced Performance and Scenography study (a.pass) program in Brussels. She is one of initiators of  the Nomad Dance Academy and Nomad Dance Academy Croatia.

Tamara Curić, rođena je 1973. g. u Zagrebu. Nakon završene Škole za balet, ples i ritmiku diplomirala je 1995.g. na Vlaamse Dansacademie, Brugge (Belgija). Od 1988.g. radi kao profe­sionalna plesačica u nekoliko kompanija u Hrvatskoj i Europi. Kao koreografkinja sudjeluje na koreografskim platformama u Belgiji, surađuje s brojnim dramskim kazalištima i režiserima. Autorica je neko­liko cjelovečernjih predstava i plesnih predstava za djecu. Suosnivačica je Platforme.hr u Hrvatskoj, a od 2000.g. umjetnička je direktorica Plesnog  centra TALA. Osnivačica je NDA Hrvatska, aktivna je članica NOMAD DANCE ACADEMY, regionalne mreže koja radi na razvoju suvremenog plesa i nezavisne scene.  Organizatorica je različitih akcija i projekata vezanih za razvoj suvremenog plesa i plesno stvaralaštvo. Fokus njenog rada je na integraciji plesa u svakodnevni život. Primarno kroz  edukaciju kao alat za uspostavljanje otvorenog, svjesnog i kreativnog društva. Ples smatra jednim od važnih čimbenika za osobni razvoj i razvoj društva.

Tamara Curić was born in 1973. Zagreb. After graduating from the School of Ballet, dance and rhythmic graduated in 1995 the Vlaamse Dansacademie, Bruges (Belgium). Since 1988 works as professional dancer in several companies in Croatia and Europe. As a choreographer she participates in choreographic platforms in Belgium nad Portugal, she works with many theaters and theater directors. She is author of few full-length dance works, over 50short choreographies and dance performances for children. She is co-founder of the Platform HR in Croatia since Y. 2000, artistic director of the TALA Dance Center and founder of the NDA Croatia. She is active member of Nomad Dance Academy, a regional network that works on the development of modern dance and the independent scene. Thru her work she is involved in different activities connected to education, cultural policies and development of contemporary dance. She is organizer of the various actions and projects related to the development of contemporary dance and dance performance . The focus of her work is on the integration of dance in everyday life . Primarily through education as a tool for the establishment of an open , conscious and creative society . The dance is considered one of the important factors for the personal development and the development of society.

Larisa Navojec, rođena 1977. godine u Rijeci. Bila višestruka prvakinja Hrvatske u ritmičko-sportskoj gimnastici. Završila školu za ritmiku i ples Ane Maletić – Zagreb. Studirala na ALVIN AILEY AMERICAN DANCE CENTER. Bila član SSP, ZPA, te kao izvođač surađivala sa mnogim koreografima (K.Zec, M.Krajač, K.Levi, DV8, V.Silva, Fred Benjamin, C.Manoulescu, G.Chico, J.Vinovrški Layes, A.Lachy, M. Sonderkamp, A.Janeva Imfeld…), a kao koreograf sa mnogim redateljima ( I. Šimić, H. Pašović, I. Leo Lemo, K. Dolenčić, Nina Kleflin, B. Šeparović, M. Kovač…). Sudjelovala u stvaranju 70 – ak predstava različitih žanrova, od kojih je 15-ak autorskih. Direktorica je Plesnog Centra TALA i osnivačica festivala Platforma HR. Dio je autorskog i organizacijskog tima međunarodnog TASK projekta i GO OUT AND DANCE projekta kojim se obilježava Svjetski Dana Plesa. Dobitnica je mnogih nagrada. Radi kao plesni pedagog, producira, organizira i inicira mnoge plesne projekte i  kontinuirano sudjeluje u svim aktivnostima hrvatske nezavisne plesne scene. Član je: UPUH, ITI, HZSU, Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade. Sudjeluje kao umjetnik kroz PC TALA u različitim nacionalnim, regionalni i europskim projektima: NDA CRO, NDA, GENERATOR, LLB EU, KLIKER!. Trenutno je student HZT/SODA programa u Berlinu.

Larisa Navojec
She was born in Rijeka in 1977. She was the champion of Croatia in rhythmic gymnastics several times. After completing The School for Rhythm and Dance Ana Maletić in Zagreb, she studied at the Alvin Ailey American Dance Centre. She was a member of the Studio Contemporary Dance Company and Zagreb Dance Company. As performer, she has collaborated with a number of choreographers (K. Zec, M. Krajač, K. Levi, DV8, V. Silva, Fred Benjamin, C. Manoulescu, G.Chico, J. Vinovrški Layes, A. Lachy, M. Sonderkamp, A. Janeva Imfeld, etc.) and as choreographer, with numerous theatre directors ( I. Šimić, H. Pašović, I. Leo Lemo, K. Dolenčić, Nina Kleflin, B. Šeparović, M. Kovač, etc.). She has participated in creation of some seventy performances of different genres, and around fifteen of them are her original work. She is a director of the TALA Dance Centre and founder of the festival Platform HR. She is part of authorial and organizational team of the international project TASK and the project GO OUT AND DANCE that celebrates the International Dance Day. She won many awards. She is active as a dance pedagogue, but she also produces, organizes, and initiates numerous dance projects and has continuously participated in all the activities of the Croatian independent dance scene. She is a member of: the Croatian Dancers Association, the International Theatre Institute, the Croatian Freelance Artists Association, and the Zagreb Centre for Independent Culture and Youth. Through the TALA Dance Centre, she has participated in diverse national, regional, and European projects: Nomad Dance Academy Croatia, Nomad Dance Academy, Generator, LLB EU, Kliker! At the moment, she is a student of the study course MA in Solo / Dance / Authorship (SODA) at the Inter-University Centre for Dance Berlin (HZT).

displaced1 displaced2 displaced3 displaced4