Tri skockana praščića

TRI SKOCKANA PRAŠČIĆA

PREMIJERA 15.04.2011. KAZALIŠTE TREŠNJA
 

koreografija: Larisa Navojec i Tamara Curić
izvođači: Larisa Navojec/ Maja Kovač, Tamara Curić/ Katarina Opić, Damir Klemenić/ Sivio Vovk, Petar Cvirn/ Zoran Pribičević
dramaturginja: Ana   Tonković Dolenčić
originalna glazba: Willem Miličević
scenografkinja i kostimografkinja: Zdravka Ivandija
asistentica kostimografkinjeAna Paulić
asistentica scenografkinje:Alma Selmanović
oblikovanje tona: Zlatan Pijaca
oblikovanje svjetla:Zdenko Trandler
ilustratorica: Katarina Opić
fotografija: Maja Kljaić
Inspicijentica:Tajana Fabekovec Pavlović
produkcija: Plesni centar TALA i Kazalište Trešnja

Predstava Tri skockana praščića koristi okvir poznate dječje priče kako bi istražila određene prepoznatljive obrasce ponašanja kod pojedinca i njihov utjecaj na dinamiku, odnosno stvaralačku snagu grupe.

Predstava naglašava važnost zajedništva i ljepotu zajedničkog stvaranja, ali i propituje načine kojima se do toga dolazi. Predstava će dakle ponuditi i mogući model kojim se negativne i štetne osobine u određenim motivacijskim kombinacijama sklapaju u čudesan stvaralački mehanizam: bez osude i bez ruganja. Priča o praščićima lako usmjerava dječju pažnju iz imaginarnog svijeta u svakodnevicu, vrlo jednostavno komunicirajući s prepoznatljivim problemima i kvalitetama; od lijenosti, destrukcije, nespretnosti i nediscipline, pa sve do prihvaćanja, zajedništva i kreativnosti. Jezik predstave je jednostavan, razumljiv i najmanjem vrtićkom uzrastu, najvećim dijelom temelji se na pokretu i neverbalnoj komunikaciji, ali uključuje i razne druge mogućnosti pripovijedanja – govor i razgovor, glazbu, te plastično prikazivanje elemenata priče proizašlo iz istraživanja kutije kao osnovnog rekvizita predstave. Uobičajena i svakodnevna ambalaža, poznata i najmlađim gledateljima, u ovoj će se predstavi koristiti kao objekt neizmjernog kreativnog potencijala. Kutiju se promatra kao jedinicu poput dječje kocke ili kao unutrašnje tijelo, kutiju kao igračku ili kao igru – svaka od ideja moći će zaživjeti i u svakodnevnom didaktičkom ili likovnom radu s djecom. 3 skockana praščića je predstava koja malenim gledateljima, neposrednošću izvedbe te svježim načinom pripovijedanja, otkriva nove kazališne dimenzije, istodobno zagovarajući vrijednosti iz priče – marljivorst, prijateljstvo, te važnost svakog pojednica, pa makar on bio i vuk.Provjerite kako izgleda ova bajka na Trešnjin način! NAPOMENA: Predstava je interaktivnog karaktera. Publika je na pozornici zajedno s glumcima.
Projekt je realiziran uz potporu Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba  i Ministarstva kulture RH.

„Tri skockana praščića“ play is using well known children stories in exploration of well known patterns of behaviour of individual. Also it examinate their influence on dynamics of performing group. This show is highlighting the importance of collectiveness and beauty of creation but at the same time it questions the ways to achieve all that things. This show is therefore offering a possible model within which the negative and destructive features can assemble into amazing creative mechanism: without judgement or mocking. Story about piggies can route the children’ attention from imaginary world to real world, communicating very easily with well known problems and qualities: from laziness, destruction, clumsiness and non-discipline forward to acceptance, unity and creativity. Language used in play is easy, understandable and even to the smallest kids in kindergarten, mostly it is based on movement and non verbal communication, but also includes variety of other possibilities of story telling – speech and dialogue, music, and easily described elements based on research of the box as the basic equipment used in the show. Ordinary and daily packaging, also known to the youngest observers in this show will be used as object of endless creative potential. The box is observed as unit like children cube or as inside body, box as toy or as a play – every idea can be transformed in everyday didactic or artistic work with kids. „Tri skockana praščića“ is a play that opens a new theatre dimensions to the youngest observers with proximity of performance and with fresh way of story-telling. At the same time it stands for values based in original story  – diligence, friendship, importance of every individual, even if he is a wolf.
NOTICE: Show is interactive! Audience is based on the stage with the actors. Project is realised with help of Town of Zagreb and Ministry of Culture.

 

Predstavu Tri skockana praščića imali su priliku pogledati mališani:

 

Gradsko kazalište Trešnja – 30 izvedbi

DV Medveščak,

DV Maksimir,

DV Savica,

DV Vrbik (3 izvedbe),

DV Cvrčak,

DV Trešnjevka (3 izvedbe),

DV Vanđela Božiković – Hvar,

DV Sardelice – Jelsa,

DV Starigrad – Starigrad, Hvar,

DV Vis,

DV Komiža

OŠ Jelsa,

OŠ Petra Hektorovića – Starigrad, Hvar,

OŠ Hvar,

OŠ Vis,

OŠ Komiža,

OŠ Zagvozd,

OŠ Imotski

PC Tala (3 izvedbe)

C’est is the best, Zagreb

Zoom festival, Rijeka

Dani suvremenog plesa, Varaždin

vrtić Drniš

OŠ Drinovci

OŠ Zdenci

DV Stari Jankovci

OŠ Drnje

OŠ Brinje

OŠ Perušić

AKCIJA KULTURE

 


PressCut materijali: “Tri skockana prašćića”

za otvaranje donjih materijala potreban Vam je neki od PDF čitača:

Tri skockana prašćića
Tri skockana prašćića
Tri skockana prašćića
Tri skockana prašćića
Tri skockana prašćića