Info

PROJEKTI Plesnog centra TALA:

PC Tala unutar svoje djelatnosti ostvaruje suradnje na umjetničkim,suradničkim, društvenim.

Plesačima i koreografima koji su prošli kroz naše edukativne i ostale programe, a bave se različitim plesnim stilovima omogućujemo rad u njihovom području interesa.

UMJETNIČKI

SURADNIČKI

DRUŠTVENI

GO OUT AND DANCE