KLIKER LLB KONVENCIJA – festival Zagreb

Kliker Festival_mail logo
KLIKER LIFE LONG BURNING KONVENCIJA

FESTIVAL ZAGREB 23. – 26.10.2019.

U okviru KLIKER festivala plesa, pokreta i igre za djecu i mlade u Zagrebu, Plesni centar Tala organizira Koreografsku konvenciju u suradnji s VRUM umjetničkom organizacijom i KLIKER platformom.

Cilj konferencije je upoznati stručnjake/inje koji rade s djecom: odgajatelje/ice, učitelje/ice, profesore/ice, pedagoge/inje te umjetnike/ce i njihove suradnike/ce s aktualnim umjetničkim i edukativnim trendovima u području suvremene plesne umjetnosti u svijetu i Hrvatskoj te približiti i naglasiti važnost suvremenog plesa u odgojno – obrazovnom sustavu kroz različite programe i suradnje s profesionalnim umjetnicima i kazalištima. Na konvenciji će se kroz teorijski i praktični rad tijekom tri dana propitkivati vizija razvoja suvremenog plesa za mladu publiku.

Program Koreografske konvencije sadržavat će: predavanja/seminare vodećih europskih stručnjaka/inja iz područja suvremenog plesa i izvedbene umjetnosti za djecu i mlade (Gabi Dan Droste, Simone Schulte – Aladag, Livia Patrizi – Njemačka, Dalija Aćin Thelander – Srbija / Švedska, Larisa Lipovac Navojec, Maja Zrnčić, Tamara Curić – Hrvatska, Sanja Tropp Frühwald – Hrvatska / Austrija, Corinne Eckenstein – Švicarska / Austrija, Giovanna Palmieri – Italija…), predstavljanje smjera razvoja suvremenog plesa za mladu publiku kroz niz edukativnih radionica za djecu, mlade, odgajatelje, roditelje i stručnjake koji se bave tim sektorom, predstave za djecu i mlade koje će se održati u sklopu KLIKER festivala u Zagrebu, interakcija s djecom i mladima kroz razgovore i feedback sesije, diskusije/paneli sa stručnjacima koji rade s djecom, suradnja s vrtićima i školama koji se planiraju uključiti i organizacija spomenutih aktivnosti u školama i vrtićima, paket stručnih predavanja za učitelje i odgajatelje, te nastavak suradnje i rada s njima u provođenju aktivnosti kroz godinu.

 

KLIKER LIFE LONG BURNING CONVENTION

FESTIVAL ZAGREB 23rd – 26th October 2019

Within KLIKER Festival of dance, movement and play for children and youth in Zagreb, Tala Dance Center is organizing a Choreographic Convention, together with artistic organization VRUM and KLIKER platform.

The goal of the conference is to introduce experts who work with children: educators, teachers, professors, pedagogues and artists and their associates with current artistic and educative trends in the field of contemporary dance art in the world and in Croatia. Also, to emphasize and bring closer the importance of contemporary dance in the educational system through different programs and collaborations with professional artists and theatres. During the three day convention, we will question the vision of development of contemporary dance for youth, through theoretical and practical work.

The program of the Choreographic convention is including: lectures/seminars of leading experts in the field of contemporary dance and performing arts for children and youth (Gabi Dan Droste, Simone Schulte – Aladag, Livia Patrizi – Njemačka, Dalija Aćin Thelander – Srbija / Švedska, Larisa Lipovac Navojec, Maja Zrnčić, Tamara Curić – Hrvatska, Sanja Tropp Frühwald – Hrvatska / Austrija, Corinne Eckenstein – Švicarska / Austrija, Giovanna Palmieri – Italija…), presentation of the direction in which development of contemporary dance for young audiences is going, through series of educational workshops for children, youth, educators, parents and experts who are involved in this sector, shows for children and youth that will be held within the KLIKER Festival in Zagreb, interaction with children and youth through conversations and feedback sessions, discussions/panels with experts who work with children, collaboration with kindergartens and schools that are planning to organize said activities in schools and kindergartens, a series of professional lectures for teachers and educators and extension of the collaboration and work with them in the implementation of activities during the school year.

Kliker festival

KLIKER 2018 plakat

Tijekom 2018. godine, planirano je odvijanje “KLIKER festivala” na nacionalnoj razini s ciljem prezentiranja kvalitetnih i recentnih autorskih projekata namijenjenih mladoj publici kako bi se promovirala takva vrsta suvremene umjetnosti i kako bi se senzibilizirala javnost i razvila mlada publika. Međunarodni je to festival posvećen novim formatima prezentacije, produkcije, istraživanja i edukacije u polju suvremene plesne umjetnosti. Plesne izvedbe i različiti rezidencijalni, edukativni i interdisciplinarni programi, urbane intervencije i laboratoriji za djecu i mlade održavat će se na različitim lokacijama u gradovima Zagrebu, Varaždinu, Rijeci i Splitu.

 

 

header-kliker1

KLIKER festival u Zagrebu, Varaždinu, Splitu i Rijeci 2017. godine odvija se od 5. do 15. listopada te uključuje niz međunarodnih i domaćih izvedbi, radionica, rezidencija, seminara, konferencija i popratnih programa kroz koje je omogućeno mjesto susreta i razmjene specifičnih znanja i vještina, razmjene programa, međunarodnih i multikulturalnih suradnji, interdisciplinarnosti i inovativnosti.

Programi festivala odvijat će se od 9. do 15. listopada, 2017. u Zagrebu u prostorima Zagrebačkog kazališta mladih, Centra za kulturu Trešnjevka, Tehničkog muzeja, Akademije dramskih umjetnosti i Plesnog centra Tala.

Najavni program festivala, premijerni projekt Muzej plesa, održat će se u sklopu festivala Plan D, 28. rujna 2017. u Tehničkom muzeju u Zagrebu.

Cjelokupni program s detaljnijim informacijama uskoro na stranicama festivala.

IDENTITY.MOVE!

Print

Sjetimo se izraza ‘lokalno’, ‘regionalno’, ‘autentično’ u društvenom i gospodarskom kontekstu i na taj način ćemo vidjeti da je sve više i više taj izraz mutan.

Sadašnji sustav umjetničke proizvodnje u Europi prisiljava izvođače, plesače, koreografe da razvijaju vještine mobilnosti, prilagodbe i fleksibilnosti, što ih je napravilo skupinom neizvjesnih proizvođača kulture.

Paradoksalno, čak i ako je njihov stav prema sustavu kritičan, oni savršeno ispunjavaju, svojevoljno ili ne, standarde neoliberalnih, “vesterniziranih” zemalja. Što ostaje kad ‘lokalno’ ispada da je samo proizvod?
Kako ovaj konstantan pomak između mjesta, konteksta i kulture utječe na umjetnička djela? Je li Istok i dalje trči ka Zapad? A što to znači Istok, nakon svega?
Dozvolite nam da mi sastavimo te pojmove i nazive u pokret, promatratmo to putovanje i učinimo taj krizni potez.

IDENTITY.MOVE! nudi transnacionalnu platformu za teorijsko i umjetničko istraživanja u polju suvremenog plesa i srodnih izvedbenih umjetnosti s naglaskom na “Istočni pojas” Europe, a sudjeluju : Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Njemačka, Grčka, Mađarska, Latvija, Litva, Poljska, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Slovenija.

IDENTITY.MOVE! koordinira Goethe-Institut Varšava u suradnji s Centrom za kulturu Lublin, Obcanske sdruzeni Motus u Pragu i Državna škola plesa u Ateni uz potporu Programa kulture Europske unije.

 

http://identitymove.eu/

GENERATOR

GENERATORKolaborativna platforma za razvoj plesnog kazališta za djecu na Balkanu

!!! generator logo web

Stanica Servis za savremeni ples, u suradnji sa regionalnim partnerima iz Hrvatske, Makedonije i Bosne, započela je rad na Generator-u dvogodišnjem projektu kojem je cilj regionalni razvoj plesnih i izvođačkih umjetnosti za djecu.

Fokus projekta su djeca, njihova pozicija u društvu, kao i problemi  važni  za njihovo napredovanje, razvoj i budućnost. U skladu s tim Generator će se usmjeriti na potencijale koje pružaja izvođačka umjetnost i njezine srodne prakse, na njihovu sposobnost komuniciranja sa djecom i promjenu vrijednosnog sistema.

Projekt će okupiti umjetnike različitih iskustva i razine znanja, kao i predstavnike odgovarajućih institucija angažiranih na polju izvođačkih umjetnosti i edukacije iz balkanske i nordijske regije i inicirati suradnju koja će poticati razmenu znjanja.

Kroz sastanke, laboratorije, radionice, javne diskusije i prezentacije, Generator  teži da osigura uslove za istraživanje i razvoj različitih modela za rad za i sa djecom. Krajnji cilj Generatora je da stvori bazu znanja i praktične produkcione modele koji su spremni za komuniciranje, prosljeđivanje i upotrebu.

Projekt je kumulativnog karaktera i nastoji se dugoročno razvijati; ova platforma će omogućiti posvećenost i strateški rad stručnjaka i uključenih institucija, razvoj i oživljavanje polja izvođačkih umjetnosti za mladu publiku.

Generator  želi doprinijeti rastu senzibilnih budućih generacija koje razumiju ulogu umjetnosti u društvu.

Partneri u projektu su Plesni centar Tala (Zagreb, Hrvatska), Centar za edukaciju mladih Travnik (Travnik, Bosna i Hercegovina), Nomad Dance Academy (Skoplje, Makedonija),  Interim Kultur (Stokholm, Švedska).

Projekt je dobio podršku Balkan Arts and Culture Foundation.

 

Najava programa projekta Generator – Kolaborativne platforme za razvoj plesnog kazališta za djecu na Balkanu

Generator – Kolaborativna platforma za razvoj plesnog kazališta za djecu na Balkanu započinje seriju laboratorija koji će se odvijati u Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i Bosni i Hercegovini u periodu od rujna do prosinca 2014.

Cilj laboratorija je da doprinesu razmjeni znanja u području izvođačkih umjetnosti namijenjenih djeci i potaknu umjetnike na razmišljanje, promišljenje i kreiranje inovativnih modela.

Internacionalni i regionalni umjetnici i mentori laboratorija (Joke Laureyns i Kwint Mashoven, Hedrik Lebon, Nikola Zavišić, Mario Kovač i Dalija Aćin Thelander) će lokalnim i regionalnim polaznicima prenijeti svoja iskustva i voditi intezivne kreativne procese.

 

Generator laboratories

Generator – A collaborative platform for development of dance theater for children in the Balkan region, as a part of its programe, will organize a series of laboratories in Serbia, Croatia, Macedonia and Bosnia and Herzegovina, in the period September – December 2014. Aim of laboratories is to contribute to distribution of information and knowledge and to encourage artist in progressive thinking and creation in this field. International and regional artists – Joke Laureyns i Kwint Mashoven, Hedrik Lebon, Nikola Zavišić, Mario Kovač, Nenad Sinkauz i Dalija Aćin Thelander will conduct intensive creative processes during which the local and regional participants will develop ideas and focus on new models of creating for and with children.

Generator partner organisations are: Station Service for contemporary Dance (Belgrade, SER), Plesni centar Tala (Zagreb, CRO), Centar za edukaciju mladih Travnik (Travnik, BIH) i Nomad Dance Academy Macedonia (Skoplje, MK). Project is supported by Balkan Arts and Culture Foundation.

 

Lab #1

September 6th-12th; Macedonia/Struga;

Mentor: Nikola Zavišić (SER)

The aim of this lab is to create an environment where children would be encouraged to actively participate in creating an ‘interactive’ theatre. The participants will be exposed to direct experience with children under the leadership of the director Nikola Zavisic and learn through this process. Parallel to this process the participants will be exposed to lecture, video projections about: obtaining license to work with and for children, documentary ALFABET and there will be discussion of alternative education and each participant will have an opportunity to share their wisdom within the group.

Nikola Zavišić has BA and MgA diploma as director of the alternative and Puppet theatre at (DAMU) in Prague. His work dates since 1991 and has been involved in stage, film and TV. In the past and continues to work as a theatre director, dramaturge and performer.

More info: http://vimeo.com/user8970373 and https://www.facebook.com/Radio.Nica.Sve.Tlo/timeline

Contact: Kliment Poposki / klimentpoposki@gmail.com

 

Lab #2

October 21st-25th; Bosna i Hercegovina/Jankovići, Travnik; Mentor: Dalija Aćin Theander (SER/SE)

Aim of the laboratory is to stimulate and encourage participating artists and practitioners to rethink existing practices and discover new ways of creating for children and with children. Using the Open space method participants will be invited to discuss different approaches, issues, concepts and ideas, work in the groups and develop their own concepts and materials. Process will be focused on the potentials that performing arts and its related practices have, on their ability to communicate with children, introduce and renegotiate systems of valorization as well as address relevant and sensitive issues from diverse perspectives. Laboratory strives to open new perspectives towards innovative and progressive thinking about choreographic practices for and with children and babies.

Dalija Acin Thelander works within the performing arts field as a choreographer, theatre maker and cultural worker. Her current work aspires to contribute to the notion of choreography as expanded practice and focuses on the participatory role of the audience. She is involved in intensive explorations and creation in the field of contemporary dance for children and babies.

More info: www.dalijaacinthelander.net / http://dalija-acin-thelander.blogspot.co.at/?view=magazine

Contact: Oliver Jović / art@cem.ba

 

Lab #3

November 17th-22rd; Croatia, Zagreb/

Mentor: Mario Kovač (CRO), Kabinet K: Joke Laureyns and Kwint Mashoven (BE)

 

Kabinet K lab:

Choreographers, artists and dancers from different backgrounds will meet play, dance and think, share, enjoy…

This LAB is hoping to reveal a potential of reaching new (young) audiences, and encouraging choreographers to think about presenting their work to a young audience and discovering new possibilities to do so. We will search how to bring a body back to its most essential movement-language and we’ll see what this communicates.  Keywords for those days are: basic, simple, essential, necessity, as well as playfulness, and physical.

The aim is to enlarge our choreographic skills, and to make work that is more transparent for whatever audience, both children and adults. It’s not about making things more simple, it’s about a search for the most essential, the very pure heart of what we would like to communicate as an artist.

Kabinet K: When it comes to putting dance with children and / or (non-) professionals into a contemporary artistic context Joke Laureyns’ and Kwint Manshoven’s work has always been of the most challenging kind. The mere fact that there are children on stage is not what appeals to the audience – it is what they tell, that touches, moves and makes one contemplate.  It is what those two choreographers see in the dancers and what they give them as means and support to make them tell their stories and visualize thoughts and visions through their bodies. Just as any contemporary dancer would. Coming from a background of both philosophy and productdesign, their unique artistic language was first recognized in DROMEN HEBBEN VETERS, which they created with a bunch of children and three adult dancers for fabuleus, and that was nominated for the 1000Watt-price 2003. 

More info www.kabinetk.be

 

Mario Kovač’s Lab:

Advancement of technologys in recent decades in the eyes of adults certainly look stunning while for the children a world without the Internet, cell phones, Wikipedia and YouTube is simply unthinkable. Therefore, for the young audience to work with the body (dance or acting) without any technological devices, on one hand can be, anachronistic and obsolete but, and on the other hand, an interesting experience. Do contemporary theater and dance performances for children and young audience consider the difference of growing up between the creator and their much younger audience?

During the Lab we will try to look at commonplaces of adulthood, motives that are recognizable to all children regardless the age. Classification of the performing arts for children in the proper context is now more important than ever because it is obvious that we are losing real “control” over the majority of content that inspires and educates children true the Internet. Maybe theater and dance is a living content that can seamlessly offer an alternative, even if in the form of a good Trojan horse.

 

Mario Kovač is a Croatian theatre and movie director. He formed an independent theatre group Nova Grupa of young people interested in theatre, modern primitivism, alternative lifestyles and subcultural activities. As a part of ATTACKs (Autonomous Factory of Culture) performing arts team he founded FAKI(Front of Alternative Theatre Outburst) with intention to promote, distribute and, generally, help independent theatre groups, mostly those who deal with street, student, low budget or alternative theatre. As a professional director he directed more than twenty plays in Croatian theaters. As one of the founders of children independent theater Tvornica lutaka he is working in children theater as director and actor.

Contact: Larisa Navojec larisa@tala.hr

 

Lab #4

December 10th-14th; Serbia, Belgrade/

Mentor: Hendrik Lebon (BE)

The  lab starts from the psychology of children, why do they want to  sit in  the middle, why do they see monsters under the bed, why are they   always asking why why why… discovering they world we will look for ways   of participation of children in performances, how to work with  children  and dance and what are nice topics to make performances for  young  audience. The workshops starts from your own skills and interests  and  integrates your own technical level of dancing.

 

Hendrik Lebon is a freelance dancer and choreographer studied in Fontys  Hogeschool Tilburg Modern dance and works for company Les Ballets c de  la b. Ever since then he has been working as a dancer and choreographer for a  range of companies in the Netherlands and abroad, and as a singer and  song writer for the theatre, the opera, musicals and television. He has  also created a number of solo shows, which have all combined different  disciplines: music, circus, singing, spoken word and dance. His work in relation for young audience started in Kopergietery  Gent where they invited him to take part of Fresh track Europe FTE.  There he created the performance LEAF DUET in Estonia and is he dancing  in the performance CHALK ABOUT in Scotland.

More info: http://www.freshtracks-europe.com/productions/leaf-duet/

Contact: Marijana Cvetkovic / marijana.cvetkovic@gmail.com

 

Life Long Burning/LLB

LLB_Logo_RGB_454x227px

logosbeneficairescreativeeuroperight_en

Life Long Burning (LLB) – Towards a sustainable Eco-System for Contemporary Dance in Europe

LLB is a multi-annual cooperation project supported by the EU Creative Europe Program for 4 years (1.07.2018 – 30.06.2022) and implemented by eleven organizations that consist of dance houses, festivals, choreographic centres and networks as well as production houses:

danceWEB / AT
4Culture / RO
Brain Store Project / BG
ICI – Center chorégraphique national de Montpellier / FR
NDA Slovenia / SI
STUK / BE
Tala Dance Center / HR
Uferstudios / DE
Veem House / NL
Workshop Foundation / HU
MDT Stockholm / SE

With its 6 activities, the project offers sustainable support for emerging as well as mid-career contemporary dance artists, aims to stimulate exchange with other disciplines and expand its sphere of activity and audience through a strong feedback attitude:

Creative Crossroads: two-year funding program, whose offers (residencies, workshops, production cost subsidy, dramaturgy / technical assistance, etc.) are tailored to the needs of the 21 participating artists / groups

Dance Hub: workshops, residencies, production support for aspiring dance artists, dance administrators and dance writers

danceWEB Scholarships: five-week scholarship program for contemporary dance and performance

SuSy Support System: Training program for dance administrators

Choreographic Convention: platforms that address current topics in contemporary dance

Performance Situation Room: Format-open, artistic gatherings whose contents are aimed at daily and socio-political topics

www.lifelongburning.eu

1. O projektu Life Long Burning

U okviru petogodišnjeg projektani potencijal kako bi se umjetnicima i plesačima dao način da razviju i povećaju vidljivost i javno zanimanje za suvremeni ples. Izgradio je nove okoliše za umjetničku praksu na europskoj razini, tako donoseći kvalitativnu otvorenost koja povezuje organizacije i sudionike na produktivan i kreativan način. Proširio je javni interes za ples stvaranjem nagrade za mlade koreografe, Prix Jardin d’Europe, vrijedne 10.000 eura. Pružio je najbolje uvjete za transnacionalnu suradnju kroz kvalitetno partnerstvo između članova mreže i nomadskih programa te je osigurao trajnu izloženost svojih sudionika europskoj okolini.

Preuzevši strukturnu i dinamičku dimenziju Jardin d’EuropeaLife Long Burning je projekt koji kombinira nove inovativne alate i module najbolje prakse, ali i dizajnira novi format Prix Jardin d’Europea za mlade koreografe, kao profesionalnu nagradu i nagradu publike. Life Long Burningom upravlja povećana i ojačana mreža, koja drži fokus na balkanskim državama i otvara svoje aktivnosti novim partnerima u Europi koji još nisu sudjelovali u europskim projektima.

Partneri LLB-a predani su u tome da europskoj plesnoj i izvedbenoj sceni pruže relevantne i raznolike oblike potpore koji zadovoljavaju potrebe njenih igrača. Zbog dubokih socioekonomskih promjena do kojih je u tom umjetničkom polju došlo prošlih godina, postoji velika potreba za strukturiranjem i podupiranjem plesne zajednice na europskoj razini, tim više zbog toga što dugoročno više nije relevantno ni izvedivo izgraditi nacionalne plesne i izvedbene scene.

Stoga, partnerske organizacije LLB-a jačaju svoje partnerstvo preko razmjene i suradnje, kako međusobne, tako sa umjetnicima uključenim u mrežne aktivnosti, kako bi ujedinili svoje resurse za podupiranje i praćenje smjera kojim idu ti plesni umjetnici, te na taj način doprinose ekonomskom, socijalnom i ekonomskom razvoju tog sektora.

2. Povećana i ojačana mreža

Life Long Burningom upravlja mreža 12 plesnih organizacija u 11 država koje geografski pokrivaju cijelu Europu. Jezgru mreže čine plesne organizacije koje su prošle četiri godine surađivale u okviru projekta Jardin d’Europe. Ove su organizacije prikupile znanje o raznim plesnim kontekstima i razvile opsežnu suradnju koja za dio njih kulminira u prijenosu vrijednog znanja. U balkanskim zemljama su doprinijeli izgradnji plesnih scena u svojim državama, pritom ih povezujući i izlažući europskoj plesnoj sceni od samih početaka.

Mreža LLB-a sastoji se od plesnih organizacija raznolikih struktura – nacionalnih plesnih centara, festivala, plesnih udruga, plesnih kuća, regionalnih mreža u Balkanskim zemljama, plesnih družina – koje su odraz raznolikosti unutar europske kulturne pozadine. Takva struktura mreže i njeno širenje diljem Europe omogućavaju projektu LLB da ostvari aktivnosti koje se tiču cijelog raspona ključnih funkcija u razvoju karijere plesača. Članovi mreže mogu profitirati od visokokvalitetnih partnerstva temeljenih na zajedničkim umjetničkim vrijednostima, uvođenju inovativnih metoda rada i trajne implementacije aktivnosti usmjerenih na proizvodnju, kreativan trening, izgradnju kapaciteta, istraživanja i javno promoviranje suvremenog plesa. Četiri nova partnera u mreži – Uferstudios u Berlinu, plesna kuća Het Veem Theater u Amsterdamu, Workspace Brussels i plesna udruga Plesni centar Tala u Zagrebu – od kojih neki dosad nisu sudjelovali u europskim projektima, imat će koristi od mentorstva drugih partnera i doživjet će snažne veze te izlaganje europskim programima i okolišima.

 

PARTNERI:

Nositelj projekta:

DANCE WEB – Austrija

Ko-organizatori:

UFERSTUDIOS GmbH - Njemačka

4 CULTURE  – Rumunjska

ULTIMA VEZ – Belgija

WORKSPACEBRUSSELS – Belgija

HET VEEM THEATER – Nizozemska

WORKSHOP FOUNDATION – Mađarska

CULLBERG BALLET – Švedska

STANICA SERVIS ZA SAVREMENI PLES – Srbija

CCN MONTPELLIER - Francuska

LOKOMOTIVA – Makedonija

TALA - Hrvatska

LLB PROJECTS :

 Critical Practice

Wild Cards

Prix Jardin d’Europe

Dance Works!

danceWEB Scholarships

SuSy-Support System

 

Life Long Burning (LLB) is a new European project based on the outputs of the project Jardin d’Europe, taking up the strong potential emerging from its forward-looking achievement to foster sustainable models and set up an in-depth structuring of the dance and performance field at the European level.

1. About the Life Long Burning project

In the frame of a five-year multi-annual project supported by the Culture Programme of the European Union, Jardin d’Europe has unfolded very diverse and significant ways to develop its capability as an enlarged network of cultural players and to contribute to structure of the dance and performance sector on a European level.  It has used its creative potential to give artists and dance makers means to develop and to widen the public display and the interest for contemporary dance. It has built up new environments for artistic practice on a European level providing a qualitative openness that connects organisations and participants in a productive and creative way. It has widened public interest for dance with the creation of the Prix Jardin d’Europe, an award for young choreographers endowed with 10.000 euros. It has provided for best conditions for transnational cooperation through quality partnership between the network members and nomadic programmes and ensured ongoing exposure of their participants to European environments.

Grasping the structuring and dynamic dimension of Jardin d’Europe, Life Long Burning is a project combining new innovative tools and best-practice modules as well as designing a new format for the Prix Jardin d’Europe for young choreographers, as a professional prize and audience prize. Life Long Burning is operated by an enlarged and empowered network, keeping a focus in the Balkan countries and opening its activities to new partners in Europe who have not yet participated in European projects.

The partners of LLB are committed to provide the dance and performance scene in Europe with relevant and diverse forms of support that meet the needs of its players. Due to the deep socio-economic changes undergone by that art field in the last years, there is a strong need for structuring and supporting the dance community on a European level, all the more so because it is no longer relevant and feasible in the long term to build national dance and performance scenes.

Therefore, the partner organisations of LLB undertake to strengthen their partnership by means of exchange and collaboration with each other and with the artists involved in the network activities, to pool their resources to foster and accompany the trajectory of said dance artists and dance makers and that way, to contribute to the economic, social and artistic development of that sector.

2. Enlarged and empowered network

Life Long Burning is operated by a network of 12 dance organisations in 11 countries, geographically covering all Europe. The core of the network is composed of dance organisations that cooperated in the past four years in the frame of the project Jardin d’Europe. These organisations have gained knowledge of the different dance contexts of each other and developed an extensive cooperation that culminates for part of them in valuable knowledge transfer. In the Balkan countries, they have contributed to build up the dance scenes in their respective countries while connecting and exposing them from the very beginning to the European dance scene.

The LLB network is composed of dance organisations with diverse structures – national dance centres, festivals, dance associations, dance houses, regional network in the Balkan countries, dance companies – that reflect the diversity of the cultural backgrounds in Europe.

This network structure and its extension all over Europe enable the LLB project to realize activities concerning the whole range of crucial functions of the career development of dance makers. The network members can profit from a very high quality-partnership based on common artistic values, the introduction of innovative working methods and the ongoing implementation of activities centred on production, creative training, capacity building, research and public display of contemporary dance. The four new network partners – Uferstudios in Berlin, the dance house Het Veem Theater in Amsterdam, Workspace Brussels and the dance association Tala Dance Centre in Zagreb – which partially have not participated in European projects so far, will benefit from the mentorship of the other partners and see strong connection and exposure to European programmes and environments.

POGON JEDINSTVO – POGONIZACIJA 26. i 27. RUJNA

Dvodnevna #Pogonizacija pretvorit će Jedinstvo i Močvaru 26. i 27. rujna u pravi poligon za igru, hranjenje znatiželje i ostvarivanje želja! Oduvijek ste htjeli biti dio orkestra koji svira na povrću? Izraditi vlastitog zmaja koji će zbilja i poletjeti? Napraviti animirani film? Podsjetiti se ili pak prvi puta zaigrati video igrice na nekoj od legendarnih old school konzola? Postati DJ? Naučiti plesati? Izrađivati jedinstvene stickere i plakate? Pripremati finu vegetarijansku hranu? Sve od navedenog? Na #Pogonizaciji možda nećete postati ekspert iz zmajarenja ili animacije, ali sigurni smo da na ćete na našim radionicama otkriti osnove zabavnih i korisnih vještina. Pridružite nam se u Jedinstvu i Močvari u igri i praktičnoj nastavi!

Radionice su namijenjene raznim dobnim skupinama: djeci predškolske i osnovnoškolske dobi, srednjoškolcima i odraslima. Sudjelovanje na svim radionicama je besplatno, ali je prijava obavezna. Prijave s imenom i prezimenom te nazivom radionica na kojima želite sudjelovati šaljite na pogonizacija@upogoni.org do 25.09.2015.

#Pogonizaciju priredili: PogonURKTALAGalerija 90-60-90Radiona.orgConfusionDominoRestart, Savršeni krugAttackUBUŠPUDZdravljakTeatar Poco LocoOPAPopulus

Jesen u Jedinstvu otvaramo igrom! Na petoj #Pogonizaciji – Društvenom igranju u Jedinstvu upogonit ćemo najmlađe ručice i zajedno s njima kroz igru naučiti gomilu zanimljivih stvari, vještina, priča… Učit ćemo: plesati, izrađivati zmajeve, svirati uz pomoć voća, povrća i kompjutora, break-danceati, animirati crteže i predmete, presavijati origamije i kako nastaju filmovi. Pridružite nam se u igri pod krošnjama lipa, na Trnjanskom nasipu, u Pogonu Jedinstvo!

Radionice za najmlađe

 • 3 skockana praščića, predstava : 3 skockana praščića je predstava koja malenim gledateljima svježim načinom pripovijedanja otkriva nove kazališne dimenzije, istodobno zagovarajući vrijednosti iz priče. Izvode: Larisa Navojec, Petar Cvirn, Silvio Vovk i Tamara Curić, Subota, 11-12h
 • Healthy Beats Orchestra – radionica sviranja na voću i povrću / izrada igraćih konzola: Oduvijek maštate o orkestru gdje umjesto glazbenih instrumenata svirate elektronsku glazbu na voću, povrću, biljkama, plastelinu, elektronskom tekstilu, neobičnim tekućim materijalima i ludo dizajniranim objektima? Onda je ovo prava radionica za vas! Vode: Deborah Hustić & Layla Munitić, subota, 11-13h
 • Zašto su pokret i ples važni? – Plesna radionica za djecu: Osvještavajući i učeći kontrolirati tijelo kroz pokret, djeca uče slijediti upute, osluškivati i poštivati druge u zajedničkom prostoru. Ples nudi bogato iskustvo istraživanja i stvaranja te može imati snažan utjecaj na svakodnevni život djece, jer se radi o tjelesnoj aktivnosti i sredstvu samoizražavanja. Vode: Larisa Navojec, Anja Šehić, Ida Jolić, Tea Maršanić, subota, 12-13h
 • Break dance radionica: Osim osnova break-a, djeca će biti upoznata s kratkom poviješću break dance kulture. Radionice su namijenjene djeci i mladima od 6 do 25 godina. Vodi: Siniša Križaj, subota, 16-19h
 • Filmska početnica – Radionica zvuka : Kroz grupni rad s polaznicima slušat ćemo različite zvukove u prostoru i bilježiti ih, opisivati i pokušati reproducirati. Razmišljat ćemo o tišini, svakodnevnoj buci, poznatim i nepoznatim zvukovima…Vode: Ana Hušman i Tomislav Domes,  nedjelja, 11-12h
 • Filmska početnica – Radionica fotografije i montaže: Radionica će djeci pokušati približiti osnove filmske montaže i fotografije, odnosno različite načine slaganja i bilježenja priče. Kako kombinirati nešto što u prvi mah izgleda nespojivo, kako preskakati u drugačije atmosfere i ambijente i kako potpiriti svijet mašte glavni je cilj ove radionice.Vode: Dinka Radonić i Sandra Bastašić, nedjelja,12-13h
   
 • Zmajarska radionica: Male Zmajare naučit ćemo sve o povijesti zmajeva, dizajnu, što su to zmajevi Diamond i Rokkaku i kako ih napraviti. Ako vjetar bude na našoj strani, zmajeve puštamo na nasipu. Vodi: Žarko Tkalec – Žare, nedjelja, 11-13h i 15-18h
 • Radionica stop-motion animacije: Kako u 25 malih koraka napraviti animirani film? Točnije, u 25 fotografija za jednu sekundu filma. Djeca će naučiti kako iz slike nastaje film te kako se iz različitih otpadaka rađaju glavni likovi priče. Vode: Ana Sekulić i Bojan Krištofić, nedjelja, 16-19h
   
 • Eko(logični) origami: Promatrajte kako se dvodimenzionalni četvrtasti papir pretvara u trodimenzionalni lik. I to lik životinje čije je postojanje na ovoj planeti ugroženo. Vodi: Lana Juranić, nedjelja, 16-18h
   
 • Teatar Poco Loco priča priču: Djed i GMO repa: Priča „Djed i GMO repa“ je inačica stare ruske narodne priče „Djed i repa“, koja progovara o radu, ljubavi i strpljenju koje je potrebno uložiti u zemlju (i u naš planet Zemlju). Nedjelja, 16-17h
   
 • Lov na invazivne vrste: Odlična prilika saznati što su to strane invazivne biljne vrste, gdje se sve skrivaju i, što je možda najbitnije, u čemu je problem. Uputit ćemo se u lov na neke od najčešćih invazivaca Grada Zagreba, a najuspješnije i najodvažnije očekuje prigodna sitnica. Vodi: Valentina Borak Martan, nedjelja, 16-18h


#Pogonizacija je poligon za igranje, ljepljenje, rezuckanje, tiskanje, tipkanje i miksanje. Nemamo udžbenike ni rane listiće, ali smo zato pripremili gomilu materijala koji će vas namamiti da zasučete rukave i bacite se na posao. Primjerice – možete izraditi vlastiti plakat, jedinstveni sticker za laptop, bicikl i pernicu ili naučiti osnove DJ-inga s gramofonima i digitalnim sistemima. Možete se zaigrati s nekom od old-school video-igricu ili pak testirati neku od DIY gaming konzola. Na #Pogonizaciji u Jedinstvu i na Trnjanskom nasipu pod krošnjama lipa njegujemo samo praktičnu nastavu!

Radionice za srednjoškolce

 • Izložba i radionica: Primjenjena u Močvari: U sklopu projekata Močvarni Laboratorij i #Pogonizacije, učenici Grafičkog odjela Škole primijenjene umjetnosti i dizajna osmišljavaju plakate za nadolazeće programe u Klubu Močvara. Izložbu i radionicu pripremaju: Za UBU – Bernarda Cesar, Marija Juza, Vinka Mortigjija Anušić, Filip Pintarić; Za URK – Sanjin Hasanefendić, Danijel Badanjak, subota, 11-20h
 • #Pogonizacija Playground by Radiona.org: DIY gaming – izložba: Gaming Playground tematizira igraće naprave i računalne igre u kontekstu začudnih objekata koji svojom prenamjenom postaju novi objekti značenja. Izložba predstavlja čitav dijapazon radova od retro igara i kontrolera do kompleksnih elektroničkih komponenti poput FPGA (field programmable gate array) Izlažu: Igor Brkić, Mario Pavlić, Alenka Dmitrović & Goran Mahovlić, Radiona.org Gosti: David & Tihomir Zovko (e-radionica), subota, 11-20h
 • #Pogonizacija Playground by CFSN: Retro gaming: U ovoj zoni ćemo vam predstaviti stare igraće konzole, od megapopularnog NES-a i SEGA-e pa sve do veoma rijetkih poput Nintendo Virtual Boy, koje nikad nisu ni bile u prodaji u Europi. Izlaže: Tomislav Talan, subota, 11-20h
 • Otoci, radionice: Otoci predstavljaju točke u prostoru koje smo nazvali javna odmorišta / mislilišta. Postavljanjem i korištenjem tih mjesta problematizirat ćemo pitanja javnog prostora – načine i mogućnosti druženja bez obaveze konzumacije u nekom od kafića. Vode: Aneta Mudronja Pletenac (Mia Roth, Ida Loher, Gordana Košćec), subota, 11-18h
 • OTOK: Doručak na travi (by Manet). Manetova provokativna gesta sa slike “Doručak na travi” bila je direktna kritika lažnog morala tadašnjeg vremena. Taj će nam umjetnički postupak poslužiti da raspravimo važnost bunta kao emancipatorskog elementa koji u isto vrijeme ne smije ostati puki bunt – nego se, da bi izvršio emancipaciju, mora provesti kroz osobnu kreativnost. Umjetnost je tek jedan od načina komuniciranja tog bunta… 11-18h
 • OTOK: Igra. Na otoku ćemo igrati neke od svima nam poznatih društvenih igara (školica,ide maca oko tebe i sl.), i to zajedno s nepoznatim polaznicima. 11-18h
 • Don’t kill the DJ – radionica osnova DJ-inga: Kroz danas klasičan DJ setup sastavljen od opreme koja je defacto standard u velikoj većini klubova, DJ Venom će zainteresiranima pokazati osnove rada sa opremom, osnove beatmachinga kao glavne tehnike DJ miksanja u klupskoj glazbi te poneki scratch trik i rutinu onima zainteresiranima za turntableism. Vodi: Davor Venom,  subota, 12-15h
 • Radionica izrade stickera: Na radionici ćemo koristiti dobru staru manualna metoda izrade naljepnica pomoću samoljepljivih folija raznih boja, skalpela i podloga za rezanje. Materijali vas čekaju u Jedinstvu, a vi samo ponesite kreativnost i volju. Vodi: Mario Miličić, subota, 16-19h

Za velike, ali i sve ostale

 • Radionica za neplesače: Radionica kreativnog plesa: Na ovoj radionici naš fokus bit će u istraživanju komunikacije kao osnovnog elementa za kreaciju inovativne radne sredine. Kako je u suvremenom plesu komunikacija preko pogleda, dodira, pokreta, geste i artikulacije doživljenog osnovni način suradnje, razvijeno je mnogo alata i igara koje omogućavaju i hrane komunikaciju. Vode: Tamara Curić, Petar Cvirn i Maja Drobac, subota, 12-13h
 • Mala škola vege kuhanja: Sprijatelji svoj novčanik i zdravu hranu! Nauči osnovne tehnike kuhanja žitarica i povrća, napravi domaći seitan, slatke i slane vege specijalitete.Vode: Irina Jurinac i super draga “Zdravljak” ekipa, nedjelja, 11-16

Donator: Grad Zagreb Suorganizatori:  PogonURKTALAGalerija 90-60-90Radiona.orgConfusionDominoRestartAttackUBUŠPUDZdravljakTeatar Poco LocoOPAPopulusSavršeni krug

 

Nomad dance acamedy

NOMAD DANCE ACADEMY (NDA)

Nomad Dance Academy (NDA) dugoročni je plan za strukturiranje i koordiniranje radionica, razmjene znanja i informacija na lokalnoj razini, a koji će dovesti do raznolikog višeslojnog sustava edukacije i suradnje u Regiji. Ona prije svega predstavlja potragu za autentičnim modelom regionalne suradnje kroz zajedničke procese organizacije i implementacije projekta.

Pilot faza Nomad Dance Academy realizirana je 2005., 2006. i 2007sadržavala je niz pomno planiranih aktivnosti unutar NDA Regije. Pitanje edukacije, kao jedno od ključnih na području suvremenog plesa na Balkanu, generiralo je brojne ideje i potencijalne projekte. Te ideje su skupljene u projekt NDA – Nomad Dance Academy.

Sve je to dovelo do boljeg uvida u međusobni rad i u situaciju u cijeloj regiji, te je dovelo do pomnog planiranja NDA 2007. – 2010. Projekt je uspio, razvio se i logičan korak je bio otvaranja lokalinh NDA organizacija s ciljem da dalje razvijaju i implementiraju projekte koordinirane kroz NDA regionalnu partnersku mrežu za suvremeni ples.

CILJEVI:

Pridonijeti profesionalizaciji plesnog društva (edukacija, kreiranje, menadžment, promocija) kroz novi model suradnje;

Poticati razvoj edukacije i produkcijskih mogućnosti plesača i koreografa;

Promovirati ples kao društveno relevantno umjetničko područje i rast publike;

 

Partneri NDA:

Tanzelarija – Bosnia and Herzegovina
Brain Store Project – Bulgaria
Tala Dance Center- Croatia,
Lokomotiva – Macedonia
Station – Serbia
Fićo Balet – Slovenia.

Obrazovni program Plesne akademije NOMAD 2010

POZIV ZA PRIJAVE!!!

Plesna akademija NOMAD poziva mlade umjetnike koji djeluju u okviru suvremenog plesa i srodnih područja na nomadski »plesno-istraživački« program razmjene koji će se odvijati od Sarajeva, preko Skopja, Beograda i Zagreba do Ljubljane. Program traje od 26. veljače do 22. lipnja 2010.

Obrazovni program NOMAD 2009. posvećen je grupama do 12 umjetnika u usponu iz zemalja s područja Balkana koji su motivirani i dovoljno zreli da 4 mjeseca žive, uče, rade i kreću se zajedno stvarajući mrežu za buduću umjetničku suradnju te nastavak rada u suvremenom plesu.

Obrazovni program NOMAD. zamišljen je da poboljša i potakne razmjenu, obrazovanje i stvaranje u polju suvremenog plesa na području Balkana preko niza radionica, predavanja, studijskih posjeta i susreta s umjetnicima i teoretičarima iz svih spomenutih zemalja i šire.

Obrazovni program NOMAD 2010. mogućnost je za poboljšanje Vašeg umjetničkog izričaja i Vaše karijere u njenoj ranoj fazi te stvaranje temelja buduće međunarodne suradnje.

Obrazovni program NOMAD 2010. će svaki dan pružati profesionalne otvorene satove, radionice i predavanja iz prakse i teorije suvremenog plesa, omogućavati prostor za individualno istraživanje i stvaranje kontakata s lokalnim i međunarodnim umjetnicima i institucijama.

Obrazovni program NOMAD osigurava do 12 stipendija koje pokrivaju dio cijene tečaja, putnih troškova i smještaja tijekom 4 mjeseca (ožujak – lipanj). Hrana i troškovi dodatnih putovanja bit će na teret studenta.

/////

Kriteriji i procedura odabira:

1. U obzir dolaze umjetnici koji djeluju u području suvremenog plesa i performansa te ostali profesionalni umjetnici zainteresirani za suvremeni ples s područja Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Srbije i Slovenije ali i iz drugih zemalja.

2. Obrazac za prijavu (koji sadrži životopis i motivacijsko pismo) te odabrani video zapisi s vašim radom trebaju biti zaprimljeni do 27. listopada 2009 u područni NOMAD ured: 

Bosna i Hercegovina – Tanzelarija nda_bih@nomaddanceacademy.org
Bugarska – Brain Store Project nda_bg@nomaddanceacademy.org
Hrvatska – TALA nda_cro@nomaddanceacademy.org
Makedonija – Lokomotiva nda_mk@nomaddanceacademy.org
Srbija – Servis za suvremeni ples nda_srb@nomaddanceacademy.org
Slovenija – Fičo Balet nda_slo@nomaddanceacademy.org

Ostali: ab_nda@nomaddanceacademy.org
Obrazac možete naći na internet stranici www.nomaddanceacademy.org ili ga zatražiti na gore navedenoj adresi. Zakašnjele prijave neće se uzimati u obzir!

3. Umjetnički odbor NOMAD će ocijeniti sve prijavljene te ih obavijestiti o rezultatima odabira do 15. studenog 2009.

4. Prijavljeni umjetnici iz ostalih zemalja (ne s područja Balkana), ako budu odabrani, će platiti 800 eura za tečaj te pokriti troškove smještaja, puta i hrane. Organizatori će pomoći istima da nađu druge stipendije i financijsku potporu.

5. Odabrani NOMAD sudionici s Balkana bit će obavezni platiti 300 eura za sudjelovanje do 1. veljače 2010. Nije moguć povrat troškova za sudjelovanje ukoliko prijavljeni umjetnik odluči povući svoju prijavu nakon ovog datuma.

/////////

Za sva pitanja i informacije o NOMAD programu, predavačima, partnerima i događanjima
idite na www.nomaddanceacademy.org ili kontaktirajte
Umjetnički odbor NOMAD 2010:
Dalija Aćin, Aleksandra Janeva, Goran Bogdanovski – ab_nda@nomaddanceacademy.org

više o NDA: www.nomaddanceacademy.org