PROFFESIONAL REACTOR – IVA KORENČIĆ – TASK 06

IvaKorencic
Autorica / Author: Iva Korenčić
Autor taska / Author of Task: Matija Ferlin
Sudjeluju / Participants :  Nikolina Medak, Dora Đurkesac, Ida Jolić, Lana Hosni, Martina Granić, Matea Bilosnić, Ina Sladić
Zvuk / Sound: Luka Grubišić-Čabo

‘U svijetu vječnog vraćanja svaka je gesta opterećena težinom nepodnošljive odgovornosti. A ako je vječno vraćanje najteži teret, naši životi mogu se na njegovoj pozadini ocrtavati u svoj svojoj predivnoj lakoći. Samo, je li težina doista strašna, a lakoća divna? Najteži teret je ujedno i slika najintenzivnije ispunjena života. I što je teret teži, što je naš život bliži zemlji, to je stvarniji i istinitiji. Nasuprot tome, apsolutna odsutnost tereta čini da čovjek postaje lakši od zraka, uzdiže se u visine, udaljava se od zemlje i ovozemaljskoga postojanja, postaje tek napola stvaran, a njegovi pokreti su koliko slobodni toliko i nevažni.’ M.Kundera

“In the world of eternal return the weight of unbearable responsibility lies heavy on every move we make. If eternal return is the heaviest of burdens, then our lives can stand out against it in all their splendid lightness. But, is heaviness truly deplorable and lightness splendid? The heaviest of burdens is therefore simultaneously an image of life’s most intense fulfilment. The heavier the burden, the closer our lives come to the earth, the more real and truthful they become. Conversely, the absolute absence of burden causes man to be lighter than air, to soar into heights, take leave of the earth and his earthly being, and become only half real, his movements as free as they are insignificant.” M. Kundera


Iva Korenčić
(1986.) autorica je na području multimedije te koristi fotografiju, video i ples kao medijsku okosnicu svog rada. Studirala je ples na SEADu – salzburškoj eksperimentalnoj plesnoj akademiji gdje kreira vlastiti autorski rad na području performativno-instalativnih praksi: W.R.R., Cocoonox i E.g.g.arment. Završila je BA studij snimanja i fotografije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu gdje počinje snimati autorske eksperimentalne video radove (Triptih o prostoru, Jutro, Bez).  2008. godine pridružuje se Sodabergovom umjetničkom timu te s Marjanom Krajač surađuje na radovima Arijadna na Naxosu, The Book 2008, The Store, Forenzika i fuga za fascikl, Simple Life te Endless love transport/  Nothing kao koautor, plesač i/ili fotograf. Rad The Store 2010. godine nominiran je za T-HT nagradu MSU. S O.N.E. umjetničkom organizacijom i u suradnji s Martinom Nevistić realizira multimedijske projekte Silver, Blu i Black na kojima radi kao koautor, redatelj, snimatelj, montažer i fotograf. Surađuje s Andrejom Široki i Centrom za ples i umjetničko istraživanje s kojima realizira predstavu Metar 70 i nešto, video instalaciju Oda te najnoviji multimedijski projekt Trip kao koautor, koreograf, redatelj, snimatelj, montažer i fotograf. Njen fotografski rad nagrađivan je i objavljivan u raznim časopisima i knjigama, a realizirala je više grupnih i jednu samostalnu izložbu (Bodily).

Iva Korenčić (born in 1986) is a multimedia artist. The media photography, video, and dance are foundation of her work. She studied dance at SEAD – Salzburg Experimental Academy of Dance where she created her original works in the area of performative-installation practices: W.R.R., Cocoonox, and E.g.g.arment. She received her BA degree in Cinematography and Photography at the Academy of Dramatic Arts in Zagreb, where she started to create original experimental video works (Triptych about Space, Morning, Without). In 2008, she became a member of Sodaberg artistic team and she collaborated on the following works with Marjana Krajač: Ariadne on Naxos, The Book 2008, The Store, Forensics and Fugue for the Folder, Simple Life, and Endless Love Transport/Nothing as co-author, dancer and/or photographer. In 2010, their work The Store was nominated for the award T-HT Award – the Museum for Contemporary Art. With the artistic organisation O.N.E. and in collaboration with Martina Nevistić, she created multimedia projects Silver, Blu, and Black as co-author, director, cinematographer, editor, and photographer. She collaborated with Andreja Široki and Dance and Artistic Exploration Centre and created the performance Metre 70 and something, video installation Ode, and the most recent multimedia project Trip as co-author, choreographer, director, cinematographer, editor, and photographer. Her photography works have been awarded and published in numerous magazines and books, and she has participated in a number of group exhibitions and one solo exhibition (Bodily).

BREAK A LEG – IDA JOLIĆ – TASK 09

 ida_jolic

Autor Taska / Author of Task: Mateja Bučar
Koncept / izvedba: Ida Jolić

Ida Jolić

Rođena u Zagrebu 1989. Nakon prolaženja kroz razne plesne stilove, počinje pohađati radionice suvremenog plesa u Hrvatskoj i inozemstvu. Pleše u amaterskim i cjelovečernjim predstavama domaćih i stranih koreografa. Završava plesnu edukaciju u Tanzfabrik schule.

Born in Zagreb 1989. While going through various dance styles, she starts to attend contemporary dance workshops in Croatia and abroad. Performs in amateur and full evening performances by local and foreign choreoghaphers. Finishes dance education in Tanzfabrik schule.

PROFESSIONAL REACTOR – ESTA MATKOVIĆ – TASK 06

Ekkehard Alteburger produced 'Mirror House', 1996
Autor Taska / Author of Task: Matija Ferlin

concept: Esta Matkovic
co-creation, performance: Maja Kalafatic, Jana Jevtovic, Esta Matkovic
soundscape: Daniel Hahnfeld

ko-kreacija, koncept, zvucna podloga? … 

Esta Matković
Nakon školovanja u Rijeci završila je MA na Arhitektonskom fakultetu u Ljubljani. Pohađala je godinu dana scenografije na Akademiji za Kazalište, Radio, Film i Televiziju. Bazu plesnog i performativni izričaja pridobiva na Fičo baletu u Ljubljani. Završila je Nomad Dance Academy 2010. Bavi se istraživanjem socijalne koreografije, pokreta općenito. Trenutno je na Master programu Plesna diseminacija u Kölnu, slijedi joj a.pass postmaster program u Briselu. Trenutno surađuje sa Stef Meulom i Lili M Rampre.

After completing her education in Rijeka, she obtained her M.Arch. degree at the Faculty of Architecture in Ljubljana. She attended scenography course at the Academy for Theatre, Radio, Film and Television for one year. She learned the foundations of dance and performative expression in Fičo ballet company in Ljubljana. She completed Nomad Dance Academy in 2010. She has been involved in investigation of social choreography and movement in general. At the moment, she is attending master’s programme Dance Dissemination in Köln, after which she will attend a.pass post master programme in Bruxelles, and is collaborating with Stef Meul and Lili M. Rampre.

KONCEPT:
Reakcija na Matijin tekst pokusava zadrzati najfragilniji oblik originala. Poziv je na iskustveno sudjelovanje. Koncept je utopijski u kojem razdvajam kontekst i sadržaj. Rekonstrukcija odigrane akcije prenosi se publici. Primjer koji koristim je iz svakodnevnoga zivota i on mijenja svoje znacenje u izvedbenom prostoru. Efekt postignut verbalnim prenosenjem pokusava ponoviti Task i akciju u najfragilnijem obliku.

CONCEPT:
Reaction to Matija’s text is an attempt to retain a most fragile form of the original. It is an invitation is for experiential participation. The concept is utopian, and I separate context and content here. Reconstruction of a played action is transferred to the audience. The example that I use is from everyday life and in the performative space, this example changes its meaning. The effect that is achieved by verbal transition attempts to repeat the Task and action in their most fragile form.

TASK za KOLEKTIV – 8 ZADATAKA za 6 OSOBA

 DSCF2262
Kolektiv

Dance Intensive Collective, s djelovanjem pod okriljem Tanzfabrika iz Berlina, studijski je program kojeg su organizirali sami studenti, a cilj mu je pronalaženje novih struktura za učenje i stvaranje umjetničkih djela kao kolektiv. To je jedan grupni istraživački proces o življenju s umjetnošću i stvaranju umjetnosti kao profesiji, sada i ovdje. Ovo je pilot-projekt, kojeg su oživjeli Antoine, Birte, Deborah, Elena, Gisela, Janine i Jonas.

TASK za Kolektiv
Osam zadataka za šest osoba.

Na zadanih osam zadataka (koji su već bili izvođeni na Platformi HR od 2011. do 2014. godine) i zbog činjenice da smo kolektiv koji se sastoji od šest osoba / pojedinaca iz različitih zemalja i s različitim pozadinama, prihvaćamo izazov pružanja umjetničkog odgovora kao grupa.

Kako se moramo baviti s uputama, od onih “Počni sa željom,” “Napumpajmo dijelove sebe u raskošna sredstva suvremenog ropstva,” do toga “Kako plesači organiziraju kamo će gledati,” željeli bismo istražiti i proučiti prostor između individualnosti i kolektivnosti.

Koncept/izvedba: Antoine Carle, Deborah Darritchon, Elena Paola Dragonetti, Janine Iten, Birte Opitz i Jonas Wentritt.

Mentor: Gisela Müller

The collective
The Dance Intensive Collective, hosted under the roof of Tanzfabrik Berlin, is a self-organized study program with the aim of finding new structures for learning and creating artworks as a collective. It’s a research group process about living with art and making art for living, here and now. It is a pilot, which comes to life through Antoine, Birte, Deborah, Elena, Gisela, Janine and Jonas.

Collective Task
Eight tasks for six people.

Given eight tasks (already performed during Platforma HR 2011-2014???) and being a collective out of six people / individuals from different countries and backgrounds, we embrace the challenge of giving an artistic answer as a group.

Having to deal with written instructions like, ”Begin with the desire”, “Let us pump parts of ourselves into luxurious instrumentals of contemporary slavery” to “How dancers organise their gazes”, we would like to research and explore the space in between individuality and collectivity.

Concept/ Performance: Antoine Carle, Deborah Darritchon, Elena Paola Dragonetti, Janine Iten, Birte Opitz, Jonas Wentritt.

Mentor: Gisela Müller

DIWhy1

NAJBOLJA – TASK najbolji

Najbolja je nastala u najboljem krevetu u najbolje vrijeme na najboljem rođendanu sa najboljom hranom. Rođena 1982., 1988. i ponovno 1992. god.
2009. g. diplomirala na Odsjeku za psihologiju Hrvatskih studija.
2010. godine stječe zvanje BA umjetnosti na Sveučilištu za umjetnost u Berlinu, pohađajući Hochschuelubergreifendes Tanz Zentrum za “Suvremeni ples, koreografiju i kontekst”. 2011. povratkom iz Berlina aktivira se u udruzi za izvedbene umjetnosti Prostor Plus u Rijeci kao član koordinacijskoga tima,
obavljajući aktivnost povezane s pisanjem i vođenjem projekata, PR-om, marketingom i drugim aktivnostima. Od 2015. to više nije.
2011. godine promovira i zalaže se za inicijativu QuestionCopyright.org.
Od iste te godine djeluje i kao pedagog u području izvedbeih umjetnosti.
Od 2012. god. student je prediplomskog studija animiranog filma i novih medija na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. 2013. godine dio je Organizacijskog Odbora Povorke Ponosa u sklopu Zagreb Pridea. Također, od 2013. godine član je koordinacijskog tima Eksperimentalne Slobodne Scene/ekscenea/, udruge za razvoj i afirmaciju izvedbenih umjetnosti u Zagrebu. Od 2014. to više
nije. 2014. god. diplomirala je na odsjeku za kulturalne studije pri Filozofskom fakultetu gdje stječe zvanje BA kulturologije, te iste godine upisuje MA na Akademiji primijenjenih umjetnosti, smjer Novi mediji u Rijeci.
Kao psihologinja educira se za ACT (Acceptance and Commitment Therapy) terapeuta, te je do srpnja 2014. god. djelovala kao vanjski suradnik u udruzi za prevenciju i tretman ovisnosti. Interesira se za izvedbenu umjetnost, film (u širokom smislu), suvremenu umjetničku praksu, strip i aktivizam, posebice u
domeni javnoga prostora i participacije. Zanimaju ju i implementacija meditativnih praksi u proces i razvoj pefromativnih praksi.
Trenutno prakticira znanje unutar odjela za ljudske resurse u jednoj hrvatskoj tvrtci. Kao umjetnica, djeluje autorski i izvođački surađujući s mnogim lokalnim i stranim umjetnicama, umjetnicima i umjetničkim grupama.
Također, djeluje kao aktivist u području razvoja zajednice, LGBTIQ+ prava, te je osnivač udruge LGBTIQ+ Centar Druga Rijeka.
Najbolja prekarni je radnik. Trenutno se priprema za najbolji nastup na TASK-u 2015. Moja prijava se temelji na odluci da reagiram kroz sažetak najboljih
TASKova koji su odabrani u najboljoj namjeri da rearanžiram odnose u našem
bliskom okolišu, a koji se čita kao vapor kulturne produkcije, te se tako
neposredno manifestira i u procesu “nuđenja” i “izbora” putem programa
TASK. Izabirući najbolje taskove i njihove najbolje dijelove u jedan najbolji koji idejno predstavlja radost,

Najbolja je stvorila najbolji TASK.

 

The Best

The Best was conceived on the occasion of the best birthday party with the best food in the best bed at the best time.
Born in 1982, 1988, and again in 1992.
2009. She graduated in Psychology at the University Centre for Croatian Studies.
2010. She obtained her B.A. degree at the Berlin University of Arts, Inter-University Centre for Dance (Hochschuelubergreifendes Tanz Zentrum, HTZ), study programme Dance, Context, Choreography.
2011. After her return from Berlin, she became active in the performing arts company Space Plus in Rijeka as a member of coordination team, fulfilling tasks related to writing and supervising projects, PR, marketing, and other activities. She left in 2015.
2011. She promoted and advocated the initiative QuestionCopyright.org. Since the same year, she has been teaching in the field of performing arts.
2012. Since that time, she has been an undergraduate student of Animation Film and New Media programme at the Academy of Fine Arts in Zagreb.
2013. Since that time, she has been part of Organization Committee of the LGBT pride march within Zagreb Pride. Furthermore, she became a member of coordination team of the Experimental Free Scene /EkS-scena/ in 2013, which is a working platform for development and affirmation of performing arts in Zagreb. She left in 2014.
2014. She obtained her bachelor degree in Department of Cultural Studies at the Faculty of Humanities and Social Studies in Zagreb, thus becoming B.A. in Culturology. In the same year, she became a M.A. student in the Department for Media Arts and Practices at the Academy of Applied Arts in Rijeka.
As a psychologist, she obtained her education as Acceptance and Commitment Therapy professions and until 2014, she was an associate in the Association for Prevention and Treatment of Addiction.
Scope of her interest are performing arts, film (in broader sense), contemporary artistic practices, comics, and activism, and this especially in the domain of public space and participation. She has also been involved in implementation of meditative practices in the process and development of performative practices. At the moment, she is practising her competence within a Human Resources Department in a Croatian company.
As an artist, she is author and performer and has collaborated with a number of local and foreign artists and art groups. Also, she has been an activist in the field of community development, LGBTI+ rights. She is a founder of LGBTIQ+ Centre The Other Rijeka Association.
The Best is a relentless worker.
At the moment, she is preparing for the best performance on the project TASK 2015.  My application is based on the decision to react through a summary of the best TASKs that were chosen with the best intention to rearrange relations in our close surroundings. This summary is read as a vapour of cultural production, therefore it is also directly manifested in the process of “offering” and “selection” by means of TASK programme.
By selecting the best tasks and their best parts to create the best one which, on the level of idea, represents joy,

the best created the best TASK. 

BREAK A LEG – TARA IVANIŠEVIĆ – TASK 02

TaraIvanisevic
Tara Ivanišević
Pretpostavlja se da ta osoba postoji. Da ju zanima umjetnost i da studira Nove medije na Akademiji likovnih umjetnosti. Ali tko zna.

It is assumed that this person exists. That this person is interested in arts and that this person studies New Media at the Academy of Fine Arts. But, who knows…

BREAK A LEG – VALENTINA BUTUMOVIĆ

ValentinaButumovic1
Valentina Butumović, studentica Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu.

O (ne)materijalnom prostoru kroz:
a) opisivanje
b) dokumentiranje
c) apstrahiranje
d) strukturiranje

- koreografija pshihološkog pokreta i estetskih vježbi.

Valentina Butumović is a student at the Academy of Fine Arts in Zagreb.

About (non)material space through:

a) describing
b) documenting
c) abstracting
d) structuring

- choreography of a psychological movement and aesthetic exercises.

ValentinaButumovic2

BREAK A LEG REACTOR – IVANA KALC – TASK 03

IvanaKalc
Autor Taska / Author of Task: Mila Čuljak
Mentor: Mila Čuljak

Ivana Kalc, rođena u Rijeci, od 2001 članica je udruge Prostor+, u sklopu koje započinje svoju plesnu edukaciju. Nastavlja 2004 na SEAD-u i 2005 na privatnom sveučilištu Anton Bruckner, gdje 2008 stječe titulu Bachelor of Arts. U Rijeci je studirala germanistiku i povijest. Od 2006 bavi se video medijem (kratkim filmom Footwork osvaja nagradu na festivalu Debutnale u Linzu). Surađivala je sa raznim umjetnicima i organizacijama (W. Dorner, D. Z. Frey, R. Hribar, G. Luštek, PC Tala, Prostor plus, Trafik, Drugo more, S. Banich, Rubikon, Krila, Ž. Valenta i dr.). Radi kao pedagog suvremenog plesa u Prostoru Plus, predaje scenski pokret na studiju Gluma i mediji pri Sveučilištu u Rijeci te razvija vlastitu autorsku praksu kroz umjetničku organizaciju Kabinet (Markacije 2009; Braća Kalc/Kamo sve to vodi? 2014; Honestly, me – solo u 5 činova 2014).

Ivana Kalc was born in Rijeka. Since 2001, she has been a member of the Association Space+, where she started her dance education. She continued her education at SEAD in 2004 and Anton Bruckner Private University for Music, Drama, and Dance in 2005, where she obtained Bachelor of Arts degree in 2008. In Rijeka, she studied German Language and Literature and History.
Since 2006, she has been involved in video medium (her short film Footwork was awarded at the Festival Debtunale in Linz). She has collaborated with a number of artists and organisations (W. Dorner, D. Z. Frey, R. Hribar, G. Luštek, DC Tala, Space+, Trafik, The Other Sea (Drugo more), S. Banich, Rubicon Theatre, The Wings (Krila), Ž. Valenta, etc.). She works as a contemporary dance teacher in Space+ and teaches stage movement within Acting and Media Studies programme at the University of Rijeka. Furthermore, she has developed her own authorial practice through the artistic organization Kabinet (Cabinet). Works: Way Markings, 2009; Siblings Kalc/Where Does It All Lead? 2014; Honestly, me – solo in five acts, 2014).

BREAK A LEG – TANJA MINARIK

TanjaMinark
TANJA MINARIK
studentica MA studija Novih medija na Akademiji likovnih umjetnosti. Područje interesa nalazi joj se u intersekciji umjetnosti i znanosti.

TANJA MINARIK is a student of M.A. New Media programme at the Academy of Fine Arts. The scope of her interest is intersection of arts and science.

BREAK A LEG – MATEA BILOSNIĆ, JOSIPA ŠTULIĆ, FILIPA BAVČEVIĆ – TASK 14

 

Fibonacci_spiralTASK14a

 task14b
Autor Taska/ Author of Task, Ivan Marušić Klif

Matea Bilosnić rođena u Zadru 1991. Plesno obrazivanje stječe pri Zadarskom plesnom ansamblu gdje radi kao pedagog, koreograf i izvođač. 2013-te je diplmirala na Salzburg Experimental Academy of Dance. Gostuje u Zagrebačkom plesnom ansamblu i Studiju za suvremeni ples. Bavi se i osobnim autorskim radom, solo „This is you?“ (2014.), te duet sa Josipom Štulić „Lucija“(2014.). Dio je produkcijskog tima Monoplay festivala gdje prikazuje svoje osobne uratke. Vanjska je suradnica na Akademiji dramske umjetnosti, scenski pokret.

Matea Bilosnić was born in Zadar in 1991. She obtained her dance education in Zadar Dance Company where she has worked as a teacher, choreographer, and performer. In 2013, she graduated from Salzburg Experimental Academy of Dance. She was a guest artist in Zagreb Dance Company and the Studio Contemporary Dance Company Studio. So far, she has created her own solo work This is you? (2014) and a duet with Josipa Štulić Lucia (2014). She is part of the production team of Monoplay Festival, where she has presented her solo works. She is an associate teacher of stage movement at the Academy for Dramatic Art.

Josipa Štulić rođena u Zadru 1988. godine. Plesnu edukaciju započinje u Zadarskom plesnom ansamblu s kojim već 10 godina sudjeluje u brojnim predstavama i produkcijama te se bavi pedagoškim radom. 2014-te je diplomirala na Salzburg Experimental Academy of Dance.
Svake godine sudjeluje na Monoplayu na kojem je nekoliko puta pokazala svoje autorske radove. Aktivno surađuje sa domaćim i inozemnim plesnim umjetnicima: BadCo., M. Bilosnić, D. Uhlich, M. Kejžar. Prvostupnica je politologije na Fakultetu političkih znanosti  u Zagrebu.

Josipa Štulić was born in Zadar in 1988. Her dance education started in Zadar Dance Company. She has participated in numerous performances and productions with Zadar Dance Company for ten years already, and has worked as a teacher there. In 2014, she graduated from Salzburg Experimental Academy of Dance. She has participated in Monoplay Festival regularly, where she presented several solo works. She has collaborated with Croatian and foreign dance artists: BadCo., M. Bilosnić, D. Uhlich, and M. Kejžar. She is an undergraduate student of Political Science at the Faculty of Political Science in Zagreb.

Filipa Bavčević rođena je 1992. godine u Zadru. Osnovno plesno obrazovanje stječe na Plesnom odjelu Glazbene škole B. Bersa u Zadru, gdje također završava osnovnu glazbenu školu, odsjek violina. Dalje se neformalno usavršava kroz niz radionica suvremenog plesa te radeći kao plesač, pedagog i koreograf Zadarskog plesnog ansambla. Diplomirala je na plesnoj akademiji u Salzburgu,(SEAD).Dio je produkcijskog tima Monoplay festivala.

Filipa Bavčević was born in Zadar in 1992. She gained her elementary dance education in the Dance Department at the School of Music Blagoje Bersa in Zadar, where she also completed her elementary music education in the Violin Department. Since that time, she has further developed as a dance artist through non-formal education in form of contemporary dance workshops, as well as through her work as a dancer, teacher, and choreographer in Zadar Dance Company. She graduated from Salzburg Experimental Academy of Dance. She is part of the production team of Monoplay Festival.

BREAK A LEG – MARTA BANIĆ – TASK 07

MartaBanic
Autor Taska: Nikolina Pristaš
Izvedba: Maja Jakuš-Mejarec i Marta Banić

Marta Banić (1987.) živi u Zagrebu. Diplomirala je filozofiju i povijest umjetnosti. Bavi se suvremenim plesom, lutkarstvom i pjevanjem. Od 2006. godine sudjelovala je kao plesačica u desetak predstava/performansa većinom domaćih koreografa (Z. Lukčec/S. Božić, A. Mrak, A. Kreitmeyer, Z. Rzsavology, A. Široki). Članica je neformalne umjetničke grupe Prostor je taktika.

Marta Banić, born in 1987, lives in Zagreb. She graduated in Philosophy and History of Art. She has been involved in contemporary dance, puppetry, and singing. Since 2006, she has participated as dancer in some ten performances and performance art concepts, mostly created by Croatian choreographers (Z. Lukčec/S. Božić, A. Mrak, A. Kreitmeyer, Z. Rzsavology, A. Široki). She is a member of a non-formal artistic group Space is Tactics.

BREAK A LEG – MARKO GUTIĆ MIŽMAKOV

MarkoGuticMizmakov
Marko Gutić Mižimakov (r. 1992, Zagreb) student je novih medija na Akademiji likovnih umjetnosti, Zagreb. Živi na relaciji Zagreb-Skopje, a zanimaju ga  film i filmski postupci, jezik, izvedbena umjetnost kao i suvremena umjetnička praksa, strip te aktivizam.

Marko Gutić Mižimakov (born in Zagreb in 1992) is a student of the New Media programme at the Academy of Fine Arts in Zagreb. He lives both in Zagreb and Skopje and is interested in film and procedures in film art, in language and performance art, as well as in contemporary artistic practice, comics, and activism.

BREAK A LEG REACTOR – JOSIPA BUBAŠ I LIDIJA ĐIKANOVIĆ – TASK 13

JosipaBubas_LidijaDjikanovic
Autor Taska / Author of Task: Isabelle Schad

Josipa Bubaš se bavi praktičnim i teorijskim aspektima pokreta i tijela, što u praksi uključuje suvremeni ples, fizičko kazalište i performans. Pohađala brojne radionice i klaseve (R. Nieoczym, N. Chirco, I. Tomažin, G. Parente, M. Kline, Z. Lukačec-Kiko,  A. Kreitmeyer, Ž. Valenta,  S.Dimitrov-Palatinuš), sudjelovala u projektima kao izvođač, a odnedavna se bavi autorskim radom. Bavi se likovnom kritikom.  Trenutno  je apsolventica na doktorskom studiju Humanističkih znanosti Sveučilišta u Zadru, na Odsjeku za Interdisciplinarne društvene znanosti (tema doktorskog rada: Izvedba tijela ili tjelesnost izvedbe).

Josipa Bubaš deals with practical and theoretical aspects of movement and body which, in practice, includes contemporary dance, physical theatre, and performance. She has participated in numerous workshops and courses (R. Nieoczym, N. Chirco, I. Tomažin, G. Parente, M. Kline, Z. Lukčec-Kiko, A. Kreitmeyer, Ž. Valenta, S.Dimitrov-Palatinuš. As a performer, she has been involved in a number of projects and recently, she started to produce her own works. She is also involved in visual arts criticism. At the moment, she is a PhD student of Humanistic Sciences at the University of Zadar, Interdisciplinary Social Sciences Department (doctoral thesis: Performance of the Body or Corporality of Performing).
Lidija Đikanović je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer slikarstvo – grafika  i kiparstvo. Poslijediplomski studij nastavlja na Akademiji za likovno umetnost, u Ljubljani , odjel Vizualne komunikacije. Ima više od 10 godina iskustva  na međunarodnim projektima  na području kompjutorskih igri, filma, videa,reklama. Sudjelovala je i s vodećim slovenskim agencijama  kao umjetnički direktor i kao digitalni umjetnik. Projekti na kojima je sudjelovala su bili prezentirani na ECTS, London; E3 Los Angeles, MUSEUM OF Design, London; Georges Pompidous Center, Paris; WAF Barcelona. Djeluje i kao pedagog na ALUO i SAE, Ljubljana.

Lidija Đikanović graduated in Painting, Graphic Arts, and Sculpture from the Academy of Fine Arts in Zagreb. She further pursued her studies as a postgraduate student of Visual Communication at the Academy for Fine Arts in Ljubljana.
She has more than 10 years of experience in international projects in the field of computer games, film, video, and advertising. She acted as artistic director, as well as digital artist in leading agencies in Slovenia. Projects in which she participated were presented at ECTS, London; E3, Los Angeles; Museum of Design, London; Centre Georges Pompidou Centre, Paris; and WAF, Barcelona. She has been a teacher at the Academy of Fine Arts and Design and SAE Institute in Ljubljana.

BREAK A LEG – ANTONIJA BAČIĆ

antonija_bacic
Antonija Bačić

dizajn tržišnih komunikacija BA
studentica MA Novih medija na Akademiji likovnih umjetnosti.

Design of market communication, B.A. student of M.A.
New Media studies at the Academy of Fine Arts.