Task

TASK je interaktivni plesni časopis-projekt. Obuhvaća istraživački, izvedbeni, edukativni, dokumentaristički i vizualni/grafički aspekt. Idejna začetnica projekta je grafička dizajnerica i plesačica Martina Granić koja je 2011. u sklopu studija grafičkog dizajna osmislila plesne „zidne novine“. Glavne konceptualne osi njenog projekta bile su kategorizacija stvaralačkog procesa, komunikacija metodologije/tehnologije prema čitateljima/umjetnicima i mogućnost paralelne dokumentacije/arhive.

Projekt je u svom sadašnjem produkcijskom obliku pokrenut iste godine kroz suradnju sa Sonjom Pregrad te inicijativu Plesnog Centra TALA/festivala Platforma HR, tj. Tamare Curić i Larise Navojec, koje su u konceptu prepoznale potencijal za aktiviranje plesne scene na nov način. Osnovna ideja stvaranja šireg projekta se zasnivala na stvaranju platforme za dokumentiranje sistematike (plesnog) stvaralaštva, kao i publiciranje, arhiviranje i analizu tog materijala, te za razmjenu metodologija, suradnju i propitivanje autorstva kroz njegovo fragmentiranje, transponiranje i preuokvirivanje.

Projekt TASK je neka vrsta eksperimentalnog okvira – igre, a predstavlja su-autorstvo umjetnika (autora i reaktora). Ta igra traži „odricanje“ od potpunosti vlastitog autorstva i ‘pojednostavljivanje’ vlastitog procesa cjelokupnog stvaranja.

 

 

TASK is an interactive dance journal-project. It entails the explorative, performative, educational, documentary and visual/graphical aspect. The original idea for the project came from graphic designer and dancer Martina Granić, who in 2011, as part of her graphic design studies, created dance “wall newspapers”. The main conceptual axes of her project were the categorization of the creative process, communicating methodology/technology to readers/artists and the possibility of parallel documentation/archives.

The project in its current form was started that same year in cooperation with Sonja Pregrad and at the initiative of TALA Dance Center/Platforma HR festival, or rather, Tamara Curić and Larisa Navojec, who took that concept and in it saw the potential for activating the dance scene in a new way. The basic idea of creating a wider project was based on creating a platform for documenting the systematics of (dance) creation, as well as publishing, archiving and analyzing that material, followed by exchanging methodologies, cooperation and questioning authorship through its fragmenting, transposing and reframing.

The TASK project is a sort of experimental frame – game, and it represents the co-authorship of artists (the author and the reactor). This game asks a certain “renouncement” of the completeness of one’s own authorship and “simplifying” the process of creation as a whole.

 

Do sada objavljeni Taskovi / TASKS published so far:

 

TASK 1 – PDF DOWNLOAD / WORD

AUTHOR: MILANA BROŠ

BREAK A LEG REACTOR: IVANA PERANIĆ

PROFESSIONAL REACTOR: ŽAK VALENTA

 

TASK 2 – PDF DOWNLOAD / WORD

AUTHOR: IRMA OMERZO

BREAK A LEG REACTOR: NIKOLINA MEDAK

PROFESSIONAL REACTOR: SELMA BANICH

 

TASK 3 – PDF DOWNLOAD / WORD

AUTHOR: MILA ČULJAK

BREAK A LEG REACTOR: NINA SAKIĆ, KAROLINA ŠUŠA

PROFESSIONAL REACTOR: PRAVDAN DEVLAHOVIĆ

 

TASK 4 – PDF DOWNLOAD / WORD

AUTHOR: MILKO ŠPAREMBLEK

BREAK A LEG REACTOR: ENA BAN

PROFESSIONAL REACTOR: IVANČICA HORVAT

 

TASK 5 – PDF DOWNLOAD / WORD

AUTHOR: RAJKO PAVLIĆ

BREAK A LEG REACTOR: IRENA TOMAŠIĆ

PROFESSIONAL REACTOR: ADRIJANA BARBARIĆ PEVEK

 

TASK 6 – PDF DOWNLOAD / WORD

AUTHOR: MATIJA FERLIN

BREAK A LEG REACTOR: TANJA KALČIĆ

PROFESSIONAL REACTOR: MATIJA FERLIN

 

TASK 7 – PDF DOWNLOAD / WORD

AUTHOR: NIKOLINA PRISTAŠ (HR)

BREAK A LEG REACTOR: NIKOLINA KOMLJENOVIĆ

PROFESSIONAL REACTOR: LEJA JURISIC

 

TASK 8 – PDF DOWNLOAD / WORD

AUTHOR: DALIJA AĆIN THELANDER (SRB)

BREAK A LEG REACTOR: 

PROFESSIONAL REACTOR: MAJA DROBAC

 

TASK 9 – PDF DOWNLOAD / WORD

AUTHOR: MATEJA BUČAR (SLO)

BREAK A LEG REACTOR:

PROFESSIONAL REACTOR:

 

TASK 10 – PDF DOWNLOAD / WORD

AUTHOR: BARBARA MATIJEVIĆ (HR)

BREAK A LEG REACTOR: VERONIKA VALDES (SLO)

PROFESSIONAL REACTOR: IGOR KORUGA (SRB)

 

TASK 11 – PDF DOWNLOAD / WORD

AUTHOR: POLA PAUTAN (SLO)

BREAK A LEG REACTOR: NIKOS KONSTANTAKIS (GER)

PROFESSIONAL REACTOR: IVANA RONČEVIĆ (HR)

 

TASK 12 – PDF DOWNLOAD / WORD

AUTHOR: DUSAN_MURIC

BREAK A LEG REACTOR: SANDRA FIJAN (HR)

PROFESSIONAL REACTOR: IVAN MIJAČEVIĆ (SLO)

 

TASK 13 – PDF DOWNLOAD / WORD

AUTHOR: ISABELLE SCHAD (GER)

BREAK A LEG REACTOR: JOVANA RAKIĆ (SRB)

PROFESSIONAL REACTOR: IVA PAVIČIĆ (HR)

 

TASK 14 – PDF DOWNLOAD / WORD

AUTHOR: IVAN MARUŠIĆ KLIF (HR)

BREAK A LEG REACTOR: SARA BARBIERI (HR)

PROFESSIONAL REACTOR: MARTIN SONDERKAMP (GER)

 

TASK 15 – IN PROGRESS

 

TASK 16 – DIALOGICAL TASK

AUTHORS: IVA KORENČIĆ GRUBIŠIĆ ČABO / DORA ĐURKESAC

 

TASK 17 - WORD DOWNLOAD

AUTHORS: SILVIJA MARCHING / ŽAK VALENTA

 

TASK 18 – DIALOGICAL TASK

„Igra dijaloga“

AUTHORS: MARKO GUTIĆ/POLA PAUTAN

 

TASK 19 – DIALOGICAL TASK

„Posvećeno C.L. i tekstovima koji nisu ušli u finalnu verziju“

AUTHORS: IVA NERINA SIVILA/BOJAN GAGIĆ

 

TASK 20 – DIALOGICAL TASK

„Od tada do sada“

AUTHORS: ALEKSANDRA JANEVA IMFELD/PRAVDAN DEVLAHOVIĆ

 

VIZUALNI UMJETNICI U TASK PROJEKTU:
http://tala.hr/platforma-hr/2014/taskgallery/task-izlozba/

 

AUDIO CORNER : 

DALIJA AĆIN

 

MILKO ŠPAREMBLEK

 

NIKOLINA PRISTAŠ

 

RAJKO PAVLIĆ

 

MATEJA BUČAR

 

MILANA BROŠ

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA